Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


video versturen

Oplossing

Ik wil een in PS 15 gemaakt videofilmpje als bijlage per email versturen maar dan krijg ik een mededeling dat het filmpje maximaal 33 MB groot mag zijn en hij is 65.5 MB.
Geadviseerd wordt om het filmpje te versturen middels One Drive. Deze heb ik standaard op mijn PC desktop met Windows 10 in de Verkenner staan.
Mijn vraag is hoe dat versturen met One Drive gaat, kan ik daar ergens een handleiding voor vinden ?

Bestanden delen via Onedrive:
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-bestanden-delen-en-bewerken-via-onedrive
Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Onedrive: prullebak
Onedrive
Inzien van bestanden via Onedrive
microsoft onedrive gebruiken
Grote bestanden versturen met webmail
Artikel details
Artikel ID: 1037
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 02/05/2020 15:13:14
Aantal bekeken: 399
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies