Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Wbpagina

Oplossing

Enige jaren geleden maakte/plaatste ik een webpagina
home.hccnet.nl/c.citroen
Deze werkte tot voor kort goed
Nu zie ik alleen de bestanden, niet de pagina
(Probeerde Firefox/opera/Chrome, hetzelfde.)
Ik moet de pagina nodig bijwerken weet ik, maar nu zie ik niets.

Als u het bestand index.htm wijzigt in index.html dan is de kans groot dat uw website weer functioneert
Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, ga we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Homepage
homepage op hccnet
Firefox: webpagina werkt niet goed
mijngezondheid.net
Norton antivirus
Artikel details
Artikel ID: 1211
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 14/06/2020 16:43:58
Aantal bekeken: 421
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies