Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Fotobestanden bij elkaar zoeken/plaatsen.

Oplossing

Ik ben al geruime tijd op zoek naar een programma of tool die al mijn fotobestanden op de computer, incl. de daaraan verbonden externe schijven, bij elkaar kan zoeken en in één overzichtelijke lijst kan opsommen òf die - nog liever - alle foto's in één bestand bij elkaar kan zetten. Ongeveer net zoals Picasa dat vroeger deed.
Omdat ik geen vriend ben van Google (omdat ik Google te nieuwsgierig vind) wil ik geen Google-account aanmaken en ook niet werken met een Google programma.
Weet u of er een programma of tool is die dit kan?

Dit lijkt mij voor U geschreven
https://www.computeridee.nl/workshop/4-alternatieven-voor-picasa-voor-ieder-doel/

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, ga we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Picasa stopt
picasa verdwijnt
Verwijderen picasa fotobestand
exporteren vanuit picasa
Systeem start opnieuw bij het afsluiten
Artikel details
Artikel ID: 1301
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 11/07/2020 19:10:11
Aantal bekeken: 426
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies