Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


geheugen loopt steeds vol

Oplossing

Beste HCC,

Het geheugen van mijn pc loopt steeds vol.
Ik heb een schijf van 232GB en momenteel nog 50,7 GB beschikbaar. Maar dat loopt steeds na een paar weken vol tot, zeg, circa 5GB. Tot dusverre heb ik dan steeds het "geluk" dat de vrije ruimte plots (na opstarten) weer oploopt naar zo'n 60 GB.
Dit gaat al een poosje goed, maar ik vind dit toch wel vreemd.
Bovendien valt het mij op dat vele bestanden (foto's, documenten) er veelvoud op de schif staan, terwijl ik dat zelf nooit bewust gedaan heb. Mogelijk dat ook andere bestanden gedupliceerd zijn...
Heeft u enig idee hoe ik de oorzaak kan achterhalen?

Een computer heeft regelmatig onderhoud nodig om dit soort zaken niet uit de hand te laten lopen.

Enige tijd geleden is in Zuid-Holland hierover een presentatie gehouden
https://zuid-holland.hcc.nl/niet-zichtbaar/presentatiesx/145-computer-onderhoud-syllabus/file.html

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Ik loop de schoonmaak opties door en bemerk dat er véél dubbele bestanden zijn (een fractie is weergegeven in de bijlage). Dit moet uit zichzelf zijn ontstaan. Zo zie je dat en bestand zowel wordt opgeslagen met in de bestandsnaam "Mozilla Firefox" als "Mozilla Thunderbird" en soms ook met toevoeging "Win32" en "Winx64".
Zelfs ook dat alleen de toevoeging "Program Files (x86)" of zonder "(x86)".

Graag verneem ik hoe dat weer te normaliseren is (duplicaten wissen en voorkomen dat dit zich weer voordoet).

De lijst die U bijgevoegd heeft verwacht ik op elke computer en zie ik niet als bijzonder.

Veel van de bestanden zijn een gevolg van het gebruik van een browser. Ook hiervoor vindt U aanwijzingen in de presentatie hoe U die dan wel kan voorkomen dan wel kan opruimen.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Ik heb de schoonmaak acties zo goed mogelijk doorlopen. Weer eens opnieuw opgestart.
Inmiddels is de beschikbare ruimte afgenomen van 62GB naar 48GB (van de in totaal 232GB.

https://www.computeridee.nl/downloads/systeem/treesize-free/

Dit programma laat zien in welke folders je schijfruimte gebruikt wordt.
Op basis hiervan kan ik nog verder kijken wat er op te ruimen dan wel te verplaatsen valt.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, ga we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Te weinig schijfruimte
Te weinig schijfruimte
wachtwoord manager
Windows update
e-mail verz.&ontv.
Artikel details
Artikel ID: 1316
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 23/07/2020 19:45:18
Aantal bekeken: 401
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies