Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Aanmelden bij APK lezing

Oplossing

Het lukt me niet om aan te melden
Ik ben wel ingelogd met
Wat is er mis
Ik wilde vorige week de lezing volgen is niet gelukt
en van middag weer het zelfde

Rinus Molhoek

Zoals in het bericht staat kan/mag je pas om 13.15 uur inloggen
Voor die tijd stuur je de webinar in de war




Volgens mijn informatie heeft u zich ook niet aangemeld voor deze presentatie




ik begrijp er helemaal niets van
Ik wil gewoon de lezing APK volgen

Rinus

Als u een lezing wilt volgen dient u zich een aantal dagen van te voren aan te melden via de link op de website van de seniorenacademie.( Eerst inloggen en dan klikken op: https://seniorenacademie.hcc.nl/1805-computer-apk.html) Klik vervolgens op de datumwaarop u deel wil nemen.
Als u dat gedaan heeft ontvangt u eerst een bevestiging van de aanmelding en op de dag voor de lezing krijgt u de speciale uri(website) waarmee u daadwerkelijk inlogd bij de online presentatie.




Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder.

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen inloggen
Computer Apk 7-10-2020 om13:30 uur
Agenda 21 februari 2023 Maarssen Linux Mint
Beeldscherm opname maken via X box scherm in windows
wachtwoord manager
Artikel details
Artikel ID: 1566
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 01/11/2020 14:06:20
Aantal bekeken: 399
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies