Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


magazine ESGG

Oplossing

GRAAG ONTVANG IK DE LEDEN MAGAZINEN van de "ESGG" =
Exidy Gebruikers Groep !

IK NEEM DE VERZEND KOSTEN OP MIJ !

LAAT MIJ (SVP.)EERST WETEN WIE DE GELEGEHEID HEEFT ?

JdW

Ik betwijfel of de ESGG nog bestaat.
De groep is jaren geleden ontstaan uit de HCC maar maakt er geen onderdeel meer van uit.
De meeste kans om mede enthousiastelingen te ontdekken is https://retro.hcc.nl/.

Verder is er misschien ook nog informatie te verkrijgen via het museum
https://web.archive.org/web/20080607065106/http://www.computer-museum.nl/Exidy.html

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Retro apparatuur en software
Wachtwoord
Artikel details
Artikel ID: 1890
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 20/04/2021 09:06:16
Aantal bekeken: 348
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies