Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


webbijeenkomst 11 mei te Veenendaal

Oplossing

door omstandigheden moest ik de bijeeenkomst over google foto,s van 11 mei 2021 missen.
Vraag;Wordt deze presentatie ook ergens opgeslagen zodat ik alsnog deze kan bekijken?
zie reactie met belangstelling tegemoet.
vr.groet Piet Mackaay

De presentatie Google Foto's wordt in juni nog op een aantal plaatsen gegeven.
O.a. op de locatie Zoetermeer op 1 juni. Of kijk in de agenda van juni.
Iedereen die lid is van HCC kan zich voor die webinars opgeven.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Google Foto's opslaan
Windows Live Mail stopt per 30 juni. Wat nu?
Opslag
Google Drive werkt niet meer.
Picasa stopt
Artikel details
Artikel ID: 1972
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 18/05/2021 16:35:08
Aantal bekeken: 340
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies