Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Korting bij OHRA

Oplossing

L.S. Naar aanleiding van uw e-mail van 16.11.2021 over een 4% korting bij OHRA heb ik die firma gebeld en mij voor die 4% korting aangemeld. Ik heb met de heer Sean gesproken. Heden de 16e rond half vier. Wat betreft de korting wordt enkel moeilijk gedaan. Ik heb ook om de terugwerkende kracht gevraagd omdat wij rechtens over de periode vanaf de afspraak tussen partijen rechten kunnen laten gelden. Of tot een jaar vanaf heden indien dat zo t.o.v. de afspraak uitkomt.
Verzoek: kunt u t.a.v. de korting uitvoeriger worden van hoe die korting precies in elkaar steekt en wie bij OHRA de contactpersoon kan zijn met telefoonnr. en e-mail adres. Want een losse opmerking van uw kant gaat bij OHRA niet werken.

Geachte heer De Ruiter,

Dank voor uw bericht.

Ik heb deze doorgestuurd naar onze afdeling Ledenvoordeel en kom hier spoedig op terug.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Geachte heer De Ruiter,

Allereerst onze excuses voor de verlate opvolging van dit ticket.

In verband met drukte heb ik deze niet eerder kunnen opvolgen.

Op de pagina (die via onderstaande link te bereiken is) van HCC-ledenvoordeel> OHRA verzekering staat alle informatie met betrekking tot nieuwe en bestaande verzekeringen bij de OHRA en het opnieuw aangaan dan wel niet verlengen van de verzekering Indien u al OHRA lid was en de aanbieding die zij op 12-11 jl. hadden geboden niet beviel dan is het mogelijk om bijvoorbeeld te kiezen voor het HCC-aanbod. Er staat niet aangegeven dat zaken met terugwerkende kracht kunnen, omdat er maar 1x per jaar een wijziging kan worden gedaan voor de zorgverzekering bij OHRA.

https://www.hcc.nl/vereniging/ledenvoordeel/4875-voordelig-verzekerd-met-de-collectieve-ohra-zorgverzekering

Voor meer informatie over de verschillende verzekeringen kunt u de pagina in onderstaande link raadplegen

https://www.hcc.nl/vereniging/ledenvoordeel/4875-voordelig-verzekerd-met-de-collectieve-ohra-zorgverzekering

Anderzijds kunt u het beste weer met OHRA contact opnemen, omdat wij geen invloed hebben op hun verzekeringsvoorwaarden waar u als verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering mee akkoord bent gegaan.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen PCActive korting
Algemeen
Peresoonlijk webruimte bij de HCC beheren, inrichten
Artikel details
Artikel ID: 2551
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 29/12/2021 10:07:08
Aantal bekeken: 121
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies