Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Het bericht kan niet worden afgeleverd

Oplossing

Als ik het goed begrijp, worden de mails van HCCNET als spam gezien. Dit is de retour reactie:
host gmail-smtp-in.l.google.com [142.250.102.26]
SMTP error from remote mail server after pipelined end of data:
550-5.7.26 This message does not have authentication information or fails to
550-5.7.26 pass authentication checks. To best protect our users from spam, the
550-5.7.26 message has been blocked. Please visit
550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for more
550 5.7.26 information. w2-20020a056402128200b0041627c1f70fsi1687201edv.629 - gsmtp

Er is onvoldoende informatie van de header meegestuurd om een juiste diagnose te stellen dus 2 vragen.

1. Worden deze e-mails vanuit webmail verzonden ?
2. Zo niet welke smtp server staat ingesteld in Uw mail programma ?

In de volledige header van de e-mail wordt de route weergegeven en dan hoef ik deze vragen niet te stellen.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen mail hcc account vanuit outlook naar gmail geblokkeerd
uitgaande-mails naar *@gmail.com worden geblokkeerde-mail
Foutmelding bij versturen aan een Google mailbox
return van mail naar een van mijn contacten
Gmail
Artikel details
Artikel ID: 2748
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 24/03/2022 11:01:01
Aantal bekeken: 149
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies