Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


inloggen webmail

Oplossing

Vraag:

Via google log ik altijd in op mijn webmail via de site https://webmail.hccnet.nl/src/login.php.
Sinds een aantal dagen krijg ik een foutmelding. Als ik via een andere browser inlog (bijv. microsoft edge) is er geen probleem. Er moet dus iets geblokeerd worden vis google, maar geen idee wat en waarom, want ik heb hiernmee nooit problemen gehad.
Op het scherm verschijnt het volgende:
'. _("Using CRAM-MD5 or DIGEST-MD5 authentication instead may work.").'
'; if (!$use_imap_tls) { $string .= _("Also, the use of TLS may allow SquirrelMail to login.").'
'; } $string .= _("Please contact your system administrator and report this error."); error_box($string); // display footer (closes html tags) and stop script execution $oTemplate->display('footer.tpl'); exit; } } } $username_form_name = 'login_username'; $password_form_name = 'secretkey'; do_hook('login_cookie', $null); $loginname_value = (sqGetGlobalVar('loginname', $loginname) ? htmlspecialchars($loginname) : ''); //FIXME: should be part of the template, not the core! /* Output the javascript onload function. */ $header = "n"; if (@file_exists($theme[$theme_default]['PATH'])) @include ($theme[$theme_default]['PATH']); if (! isset($color) || ! is_array($color)) { // Add default color theme, if theme loading fails $color = array(); $color[0] = '#dcdcdc'; /* light gray TitleBar */ $color[1] = '#800000'; /* red */ $color[2] = '#cc0000'; /* light red Warning/Error Messages */ $color[4] = '#ffffff'; /* white Normal Background */ $color[7] = '#0000cc'; /* blue Links */ $color[8] = '#000000'; /* black Normal text */ } displayHtmlHeader( "$org_name - " . _("Login"), $header, FALSE ); /* If they don't have a logo, don't bother.. */ $logo_str = ''; if (isset($org_logo) && $org_logo) { if (isset($org_logo_width) && is_numeric($org_logo_width) && $org_logo_width>0) { $width = $org_logo_width; } else { $width = ''; } if (isset($org_logo_height) && is_numeric($org_logo_height) && $org_logo_height>0) { $height = $org_logo_height; } else { $height = ''; } $logo_str = create_image($org_logo, sprintf(_("%s Logo"), $org_name), $width, $height, '', 'sqm_loginImage'); } $sm_attribute_str = ''; if (isset($hide_sm_attributions) && !$hide_sm_attributions) { $sm_attribute_str = _("SquirrelMail Webmail")."n" . _("By the SquirrelMail Project Team"); } if(sqgetGlobalVar('mailtodata', $mailtodata)) { $mailtofield = addHidden('mailtodata', $mailtodata); } else { $mailtofield = ''; } $password_field = addPwField('secretkey'); $login_extra = addHidden('js_autodetect_results', SMPREF_JS_OFF). $mailtofield . addHidden('just_logged_in', '1'); session_write_close(); $oTemplate->assign('logo_str', $logo_str, FALSE); $oTemplate->assign('logo_path', $org_logo); $oTemplate->assign('sm_attribute_str', $sm_attribute_str); // i18n: The %s represents the service provider's name $oTemplate->assign('org_name_str', sprintf (_("%s Login"), $org_name)); // i18n: The %s represents the service provider's name $oTemplate->assign('org_logo_str', sprintf (_("The %s logo"), $org_name)); $oTemplate->assign('login_field_value', $loginname_value); $oTemplate->assign('login_extra', $login_extra, FALSE); $oTemplate->display('login.tpl'); do_hook('login_bottom', $null); // Turn off delayed error handling to make sure all errors are dumped. $oErrorHandler->setDelayedErrors(false); $oTemplate->display('footer.tpl');

Antwoord:

Door Chrome te resetten kan je mogelijk het probleem verhelpen.
Hiervoor moet je naar instellingen/geavanceerd/ resetten.

Mocht dit niet helpen zal er verder moeten worden gezocht.

Vrager:

Gelukt!! Hartelijk dank voor de hulp.


 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 714
Categorie: Internet
Datum toegevoegd: 27/01/2018 11:03:53
Aantal bekeken: 1947
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies