Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Moeilijk voor slechtziende.

Oplossing

Vrager:

Mijn echtgenote is zeer slechtziend. De mailtjes en andere berichten moeten voorgelezen worden.
Nu komen haar mailtjes zeer snel en in het Engels voorgelezen door!
Zij is daar al eens voor bij Apple in Amstelveen geweest, die haar toen mededeelde meerdere klacht van dien aard te hebben ontvangen, maar dat alleen het hoofdkantoor van Apple daar wat aan kon doen.
VRAAG: gaarne haar mailtjes langzamer en in het NEDERLANDS voor laten lezen.

Vrijwilliger:

u kunt via de volgende stappen de snelheid instellen :

Tik op Instellingen > Algemeen.
Tik op Toegankelijkheid > Spraak.
Bepaal onder 'Spreeksnelheid' hoe snel de stem de tekst moet uitspreken. Het schuifje naar links betekent langzamer, naar rechts is sneller.

Vrager:

Zal het proberen maar hoe zit het met de vertaling van uit het Engels in het Nederlands ?

Vrijwilliger:

Je kunt talen toevoegen aan de voice over. Dit doe je als volgt:

1. Tik op de "Instellingen" app.
2. Tik op "Algemeen"
3. Tik op "Toegankelijkheid"
4. Tik op "VoiceOver"
5. Tik op "Spraak"
6 Tik op "Voeg taal toe"
7. Voeg je taal toe.
8. Nu staat je taal in de lijst met Rotortalen.
9. Als je op de door jouw geselecteerde Taal tikt in de Rotortalen-lijst kun je de stem aanpassen.

De VoiceOver kiest automatisch een stem, naar aanleiding van de tekst die wordt voorgelezen. Voor Engelse teksten wordt de Engelse stem gebruikt. Voor Nederlandse de Nederlandse stem.
Het is niet mogelijk om Engelse zinnen af te spelen (c.q. te vertalen) in het Nederlands.


 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Toetsenbord
Artikel details
Artikel ID: 795
Categorie: Apple Algemeen
Datum toegevoegd: 09/06/2019 13:05:03
Aantal bekeken: 173
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies