Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Zwart scherm in e-mail app op iMac

Oplossing

https://discussions.apple.com/thread/8135091

Zoals het onderwerp van deze ticket zegt: een zwart scherm bij het laten zien van e-mail op de iMac.

Meneer is te bereiken via: 06-12281763.

Beste Henk,

om het probleem op te lossen moet u waarschijnlijk uw scherm opnieuw kalibreren;

Kies op de Mac Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Beeldschermen' en klik vervolgens op 'Kleur'.

Klik op 'Kalibreer'.

De Beeldschermkalibratie-assistent helpt je bij het aanpassen van je beeldscherm, waarna een gekalibreerd kleurprofiel wordt aangemaakt. Het aantal aanpassingen in het kalibratieproces varieert en is afhankelijk van het type beeldscherm.

Wanneer het beeldschermprofiel gereed is, wordt het automatisch toegewezen als kleurprofiel voor je beeldscherm.

met vriendelijke groet,

Dirk van der Well

ICT Academie Pameijer
Medewerker Service Desk
010-4364375
(Dinsdag t/m Vrijdag 09:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00)

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Opslag
Ipad aansluiten op Beeldscherm/Tv
Imac scherm op pc aansluiten
E-mail
beeldscherm laptop
Artikel details
Artikel ID: 930
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 24/03/2020 18:28:38
Aantal bekeken: 460
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies