Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Einde Incredimail per 20 maart 2020

Oplossing

Per 20 maart a.s. eindigt de e-mail diensten van Incredimail. Gaarne uw hulp om de opgeslagen email berichten en alle andere informatie, opgeslagen in Incredimail, over te kunnen zetten naar een ander e-mail programma en waarbij mijn voorkeur uitgaat naar eM Client.

Bij voorbaat dank

Jos Schraven
Gsm 06 51395881

Misschien help dit tool u op weg:

https://www.onetimesoft.com/blog/convert-incredimail-to-em-client/
Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen wov bestanden
Artikel details
Artikel ID: 942
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 25/03/2020 21:24:46
Aantal bekeken: 417
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies