Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


digitale verkiezingen houden

Oplossing

Ik ben secretaris in een VVE en wij zouden in april een ALV houden. Deze gaat niet door, maar we zouden ook verkiezingen houden voor een nieuw bestuurslid. Nu willen we de verkiezing digitaal uitvoeren. Ik ben al bezig geweest met een test en heb Google Forms geprobeerd. Daarvoor hebben alle leden een google account nodig. We hebben 32 leden waarbij de meesten 1 stem hebben, maar sommige leden ook 2 of 3 stemmen hebben.Zijn er alternatieven?

Met vriendelijke groeten,

Fred

Kijk even op https://www.gerbengvandijk.nl/stemmen-tijdens-presentatie-gratis-app-slido/

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen PC Active blad
Bestanden delen, security en rechten
Google Drive werkt niet meer.
trage computer en goede virusscanner
SD geformatteerd
Artikel details
Artikel ID: 959
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 02/04/2020 16:54:06
Aantal bekeken: 734
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies