Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Up- en downloaden document

Oplossing

Bij een bepaalde file krijg ik bovenaan het scherm de volgende opmerking:

AAMELDEN VERPLICHT We kunnen uw wijzigingen niet uploaden of downloaden omdat uw referenties in cache zijn verlopen. AANMELDEN

Ik heb de volgende vagen:
1. Wat betekent deze opmerking?
2. Over welke wijzigingen heeft men het hier?
3. Waarmee moet ik mij aanmelden?

Het betreft hier een Word-document. Ik werk met Windows 10.

Ik zou het oprijs stellen om advies te krijgen watik hier moet doen.

Bij voorbaat dank,
Nico van der Vlist, lidnr. 178802

Beste Nico,
Het lijkt erop dat er al dan niet bewust gebruik maakt van de OneDrive-dienst van Microsoft.
Dit is een dienst voor opslag van datagegevens in de zogenoemde Cloud bij Microsoft.
Elke gebruiker krijgt gratis 5GB aan opslagcapaciteit.
Om van OneDrive gebruik te kunnen maken moet je daar apart op inloggen.
Dat komt omdat er ook personen zijn die dat zakelijk gebruiken en daarvoor een aparte inlognaam gebruiken.
Als het goed is zie je rechts onderin van de taakbalk een wit wolkje. Als er niet ingelogd is op OneDrive dan staat daar een streep doorheen.
Als er op het wolkje geklikt wordt dan krijg je een pop-up scherm om in te loggen.
Als er ingelogd is op OneDrive dan verschijnt de map in de Verkenner en kan daar worden gebruikt en zal niet meer worden gevraagd om aan te melden.
In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Onedrive
Verwijderen OneDrive
Onedrive: prullebak
microsoft onedrive gebruiken
ssd raakt vol
Artikel details
Artikel ID: 991
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 15/04/2020 19:03:49
Aantal bekeken: 1525
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 1.0/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies