Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Gratis syllabus

Oplossing

Ik zou graag de syllabus over de auto's willen ontvangen
Mijn adres is Lindenlaan 34. 5741CJ Beek en Donk

U kunt de syllabus zelf downloaden als u inlogd op de volgende link:
https://www.hcc.nl/kennis/3829-bijspijkeren-met-de-hcc-seniorenacademie
Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Gratis syllabi
Backup
syllabus
download seizoensthema
Syllabus
Artikel details
Artikel ID: 1077
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 17/05/2020 12:32:30
Aantal bekeken: 411
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies