Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Backup

Oplossing

HCC lid 215358 groep MZL.
Tot nu toe maak ik iedere zoveel tijd (soms pas na een half jaar!!) 'handmatig' een back-up van mijn opgeslagen bestanden. Ik kopieer alle opgeslagen bestanden naar een externe harde schijf en verwijder vervolgens de eerder gemaakte back-up. Bestaat er software dat dit voor mij automatisch kan doen door b.v. op een vast tijdstip iedere nacht alle bestanden die in de laatste 24 uur zijn toegevoegd of bewerkt op te slaan c.q bij te werken?? Ik ben een leek op het gebied van automatisering.
Graag Uw advies hoe te werk te gaan.
Gr
Huib Orbons

Afgelopen maand februari zijn door de seniorenacademie op verschillende data en plaatsen Webinars en bijeenkomsten gegeven met als onderwerp "Backup & restore".
U heeft die waarschijnlijk gemist omdat u nog geen lid bent van de IG-seniorenacademie. U kunt zich daar voor aanmelden via de link: https://seniorenacademie.hcc.nl/publicaties/aanmelden.html

Om uw vr aag te beantwoorden kunt u een syllabus downloaden via de link: https://seniorenacademie.hcc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2660:syllabus-backup-en-restore&catid=113:syllabi

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen wachtwoord manager
Gratis syllabus
back-ups maken
suggestie
presentaties
Artikel details
Artikel ID: 2727
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 15/03/2022 09:11:43
Aantal bekeken: 191
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies