Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Agenda koppelen van Smartphone naar laptop

Oplossing

Op de smartphone gebruik ik de agenda van Samsung en deze is daar gekoppeld met de Google agenda.
Ik wil die graag koppelen met mijn Outlook agenda op de laptop. Ik krijg het gevoel dat ik daar in Windows-Live blijf hangen. Gaarne advies.

Windows Live wordt al jaren niet meer ondersteund maar is soms nog aan de praat te krijgen. Zie hiervoor https://www.schoonepc.nl/tools/windowslivemail2011.html

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Koppelen agenda in HCC-account
synchroniseren agenda's outlook & iphone
Standaard app voor e-mail
Outlookagenda:synchroniseren iPad en iPhone met agenda
Microsoft outlook 2019 synchroniseren met mobiel samsung
Artikel details
Artikel ID: 1179
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 05/06/2020 19:40:19
Aantal bekeken: 402
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies