Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


[Feature] Inloggen als ...

Oplossing

Ik wil graag inloggen met een door mij te kiezen profiel.
Dus als ik inlg ben ik gewoon lid. Vervolgens land ik op een pagina waar ik de rol als webmaster aan kan koppelen.

Hier heb ik meer informatie voor nodig.

Betreft dit een door U zelf beheerde website waar U alle rechten op heeft dan wil ik graag weten welk programma U gebruikt voor de website.

Betreft dit de HCC site dan kan ik U niet helpen en zal U de vraag moeten stellen aan joomla@hobby.nl.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, ga we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen kan niet meer inloggen in een forum
Peresoonlijk webruimte bij de HCC beheren, inrichten
blokkade
mijngezondheid.net
Hackpogingen
Artikel details
Artikel ID: 1327
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 01/08/2020 15:22:55
Aantal bekeken: 375
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies