Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


problemen met nieuwe webmail-omgeving

Oplossing

Als ik een groep iets met bbc wil sturen, maak ik gebruik van een tekstbestand met de e-mail-adressen, die ik in de bcc regel kopier. Dit heeft altijd goed gewerkt. Nu heb ik dit ook binnen de nieuwe hccnet-webmail-omgeving gedaan. Toen ik het bericht wilde versturen, duurde het tussen 2 en 3 minuten totdat het inderdaad verstuurd was. Vervolgens keek ik in de map VERZONDEN en zag mijn mijn mail, maar niet de (bcc) ontvangers van het bericht. Dus ik kon niet meer nagaan, of ik misschien iemand was vergeten en sowieso niet, wie nu allemaal de mail had ontvangen.
BCC is nuttig om de voorkomen dat alle ontvangers alle mail-adressen kunnen zien, maar als degene die ik het verstuurd heb moet ik toch de ontvangers kunnen zien! Ik verzoek u deze functie nader te bekijken en aan te passen.
Met vriendelijke groet

Geachte mevrouw Hoyer,

Dank voor uw bericht.

Het klopt dat in de verzonden items de BCC adressen niet terug te zien zijn op webmail.

Mocht het mailprogramma van HCC-net web-mail een gevraagde wijziging binnen het standaard pakket toestaan dan is de kans groter dat wij dit toe zullen passen, maar mocht de gevraagde wijziging maatwerk betreffen dan is dit afhankelijk van de hoeveelheid klachten die wij hierover ontvangen en de kosten die de wijziging met zich meebrengt.

Uiteraard blijven we ons best doen om iedereen tevreden te kunnen stellen ondanks dat dit niet altijd lukt.

We houden de terugkoppeling over de web-mail omgeving in ieder geval nauwlettend in de gaten en mochten er toch nog grote wijzigingen kunnen worden gemaakt dan zullen we alle HCC-net gebruikers hiervan op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen webmail: aangeven emailadres afzender tegen phishing?
Hccnet webmail valt uit na 10 minuten
webmail: grootte afzonderlijke e-mails
Max aantal te verzenden berichten.
webmail
Artikel details
Artikel ID: 1475
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 20/09/2020 13:50:03
Aantal bekeken: 413
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies