Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Hccnet webmail valt uit na 10 minuten

Oplossing

Geachte heer/mevrouw,

Hccnet webmail valt na 10 minuten uit. Gelukkig is er wel opslag in de map Concepten.

* Kan de wachtperiode langer worden ingesteld? En een waarschuwing worden gegeven?

Dank u wel, met vriendelijke groet, hans muller

lidno 286

Geachte heer Muller,

Dank voor uw bericht.

We hebben de tijd dat u automatisch wordt uitgelogd uit HCC!net web-mail inmiddels verhoogd naar 3 uur.

Het implementeren van een waarschuwing voordat dit wordt gedaan betreft maatwerk en zit niet in het standaard pakket van het mailprogramma voor HCC!net webmail.

Zoals eerder is aangegeven in het antwoord op uw andere vraag is dit afhankelijk van de hoeveelheid klachten die wij hierover ontvangen en de kosten die de wijziging met zich meebrengt.

Uiteraard blijven we ons best doen om iedereen tevreden te kunnen stellen ondanks dat dit niet altijd lukt.

We houden de terugkoppeling over de web-mail omgeving in ieder geval nauwlettend in de gaten en mochten er toch nog grote wijzigingen kunnen worden gemaakt dan zullen we alle HCC-net gebruikers hiervan op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen webmail: aangeven emailadres afzender tegen phishing?
problemen met nieuwe webmail-omgeving
webmail: grootte afzonderlijke e-mails
Hccnet webmail valt na 10 minuten uit
Hccnet webmail valt uit bij werk aan langere email zonder waarschuwing
Artikel details
Artikel ID: 1427
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 05/09/2020 17:03:34
Aantal bekeken: 416
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies