Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Linux

Oplossing

Geachte mevrouw, meneer,

Ik heb een vraag over het besturingssyteem Linux.

Kun je Linux direct downloaden en er in werken?

Of is Linux een naam voor het besturingssysteem en dat je alleen kan werken in: Ubuntu en Debian? Of hoe werkt het precies?

Groet,

Maarten

Linux is eigenlijk de naam van de kern (kernel) van het gelijknamige besturingssysteem. Een kernel verzorgt de communicatie met de hardware van de computer, beheert bestanden op opslageenheden, het werkge‐heugen en processen die door de CPU (Central Processing Unit) worden uitgevoerd. Bovendien biedt hij een interface (API, ofwel Application Programming Interface) aan programma’s om van de diensten van de kernel gebruik te kunnen maken. Door de kernel aan te vullen met programma’s waarmee een gebruiker de computer opdrachten kan laten uitvoeren, onstaat een volledig besturingssysteem.

Omdat Linux een vrij, open-source systeem is kan het door iedereen worden gebruikt om een volledig systeem te bouwen. Dat is sinds de conceptie van Linux in 1991 dan ook in groten getale gedaan in de vorm van Linux‐distributies. Zo is met Linux als kernel een heel ecosysteem van besturingssystemen ontstaan. Naast commerciële distributies (zoals Red Hat, SUSE, Ubuntu) is er een veelheid aan andere distributies, zowel algemeen of in enig opzicht gespecialiseerd. Kijk maar eens op de website distrowatch.com, waar op het ogenblik zo'n 300 distributies zijn geregistreerd, waarvan zo'n 250 voor het pc-platform. Bekende distributies zijn Linux Mint, Ubuntu, Debian, openSUSE en Fedora. Afgezien van specialisaties onderscheiden distributies zich met name in installatie‐ en configuratiesoftware en ‐procedures, software‐ en pakketbeheer, en aangeboden desktopomgevingen.

Als men het over Linux heeft bedoelt men gewoonlijk een Linux distributie, welke dan ook. Die kun je downloaden, installeren en er in werken. Standaard zijn alle veelgebruikte typen software aanwezig, en via het softwarebeheer is het heel gemakkelijk om extra software te installeren of al opgenomen software te deinstalleren.

Kijk voor meer informatie maar eens bij het Linux platform van HCC interessegroep CompUsers: http://www.compusers.nl/linux.

Met vriendelijke groeten

Hans Lunsing

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Beeldscherm formaat instelling
over naar Linux
ubuntu versus kinux mint
Laptop kopen
Programma werkt niet
Artikel details
Artikel ID: 1862
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 06/04/2021 15:48:01
Aantal bekeken: 498
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies