Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Powerbank

Oplossing

Met belangstelling heb ik het artikel over powerbanks gelezen. Helaas, naar mijn idee, ontbreekt er iets en wordt er aan een cruciaal ding voorbijgegaan. Dat is het verschil tussen het interne voltage van de powerbank en het interne voltage van het op te laden apparaat. Daar kan veelal een verschil in zitten. Doorgaans hebben powerbanks een intern voltage van 3,6V, stel een capaciteit van 20.000mAh en het op te laden apparaat heeft een intern voltage van (gemakshalve) 7,2 V en stel een capaciteit van 2500mAh dan kan dat apparaat niet 20.000/2.500 = 8 x opgeladen worden. Kijkend naar de energie inhoud, de powerbank is in dit geval 3,6 x 20 = 72 Wh en het te laden apparaat in dit geval 7,2 x 2,5 = 18Wh. Het aantal keren dat het opgaladen kan worden is dan 72/18 = 4x. Dit wordt vaak vergeten en dat mis ik in dit artikel. Blijkbaar wordt er van uit gegaan dat de interne voltages van de powerbank en het op te laden apparaat hetzelfde zijn. Dat is veelal niet het geval en daar dient rekening mee gehouden te worden.
Iets dergelijks kwam ik tegen voor het laden van camera accu’s, daar werd ook voorbij gegaan aan het interne voltage van zowel de powerbank als van de accu. De moderator van betreffende site heeft dit gecontroleerd en in zijn artikel aangepast. Lijkt mij handig als dit in een volgend blad nog even verduidelijkt wordt omdat hier heel vaak misvattingen over zijn.
Echter er wordt ook gestel dat als je een iPad met een accu van 8000mAh bijna 2 x kan opladen met een powerbank van 15.000 mAh. Dat is maar zeer de vraag. Wellicht dat het interne voltage van de iPad hoger ligt dan dat van de powerbank. Waardoor het geen 2 x wordt. Zoals bovenstaand betoogt dient gekeken te worden naar de vermogensinhoud in Wh van de powerbank en van de op te laden accu. Dat op elkaar delen geeft aan hoe vaak e.e.a. opgeladen kan worden. Anders is het appels met peren vergelijken.
Voor in huis kennen we het zelfde, het voltage maakt wel degelijk uit. Verwacht overigens van een blad als PC-Active dat hier rekening mee gehouden werd. De formule P=U x I geld altijd. Echter vergissingen zijn menselijk ?.

Geachte heer Weeda,

Dank voor uw bericht.

Ik heb deze doorgestuurd naar de auteur van het artikel.

Zodra ik zijn antwoord retour heb ontvangen zal ik dit toevoegen aan het ticket.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Geachte heer Weeda,

Momenteel is de auteur op vakantie.

Zodra hij terug is zal hij u een e-mail sturen met een reactie.

Wij zullen dit ticket sluiten.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Beste mensen van HCC Ledenadministratie,

Dank voor de reactie. Zie te zijner tijd de reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Geert Paul Weeda
Lid 284811

Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen DJI Lipo batterij error
Artikel details
Artikel ID: 2222
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 26/08/2021 09:04:48
Aantal bekeken: 355
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies