Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


wegvallen tekst hccnet webmail

Oplossing

Beste mevrouw/heer,

wegvallen tekst email
---------------------
Op de oude versie van hccnet webmail (die ik nog moet gebruiken omdat in de nieuwe versie maar 9 berichten op een lijst op een scherm komen) heb ik het volgende probleem, voorbeeld zojuist bij herhaald mailen:

-----------------------------------
mailbericht ingetikt op mijn scherm van webmail:
-----------------------------------
Dag Sandra,

een mailduiveltje bij hccnet.nl toverde mijn bewering weg:

dat "alle kennis voor iedereen" op Volkskrantlezers wel naïef en komisch moest overkomen en zo niet effectief kon werken als kenschets van WP in de PR, nog afgezien van verdere overwegingen.

Vriendelijke groet, hans muller
-----------------------------------

-----------------------------------
Bij Verzonden berichten vind ik dan:
-----------------------------------
Dag Sandra,

een mailduiveltje bij hccnet.nl (waar ze problemen hebben) toverde mijn
bewering weg:


moest overkomen en zo niet effectief kon werken als kenschets van WP in de
PR, nog afgezien van verdere overwegingen.

Vriendelijke groet, hans muller
-----------------------------------

dus de belangrijkste zin valt weg....
(Sorry voor het vermelden van hccnet :-)

* Is hier iets aan te doen?
* Dank en groet,

hans muller (j.m. muller lidno 286)

Geachte heer Muller,

Dank voor uw bericht.

Ik heb uw vraag doorgestuurd naar onze interne HCC-net helpdesk en zal hun antwoord toevoegen aan het ticket zodra dit is ontvangen.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Geachte heer Muller,

De helpdesk heeft helaas nog steeds geen antwoord gegeven. Ik heb ze een herinnering gestuurd en zodra ik een antwoord heb zal ik dit tevens toevoegen aan het ticket.

Excuses voor het ongemak!

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Geachte heer Muller,

Daar de oude webmailomgeving over enige tijd uit de lucht zal worden gehaald zal er geen onderhoud meer aan worden gepleegd en is deze daardoor instabiel en kan het zijn dat het niet goed meer functioneert. Het probleem wat u aandraagt kan hierdoor worden veroorzaakt.

Zeer binnenkort zal hierover worden gecommuniceerd, maar we raden u toch dringend aan om voortaan de nieuwe omgeving te gebruiken omdat we hier tenslotte op over zullen gaan.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, ga we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen hccnet webmail nieuwe interface
Hccnet webmail valt uit bij werk aan langere email zonder waarschuwing
Hccnet webmail valt na 10 minuten uit
Hccnet webmail valt uit na 10 minuten
webmail: aangeven emailadres afzender tegen phishing?
Artikel details
Artikel ID: 1227
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 26/06/2020 19:05:40
Aantal bekeken: 478
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies