Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


wijzigen van hoofdemail account + overzetten gegevens van hoofdaccount

Oplossing

Tot voor kort gebruikte ik Gmail voor de correspondentie.
Bij controle bleek echter dat mijn e-mailaccount gehackt was. Gevolg is dat dagelijks spammail in de box terecht komt.
Naast de hoofdaccount waarop dit plaats vind heb ik nog twee subGmail accounts. Eén van de twee hiervan wordt ook gehackt.
Mijn bedoeling is om de twee gehackte e-mailaccounts te verwijderen en de gegevens en tools zoals YouTube en Google Maps via de overgebleven account te gebruiken. Wat is de werkwijze om dit voor elkaar te krijgen.

Bij voorbaat dank voor het advies in deze

Hans Kramer lidnummer 313135

Misschien vindt u hier de aanwijzingen:
https://nl.wikihow.com/Je-standaard-Gmail%E2%80%90account-wijzigen

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Google acount
Windows 11 en standaard browser
Gmail
Gmail: Server fout
Dubbele bezorging mailtjes
Artikel details
Artikel ID: 2226
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 26/08/2021 09:06:58
Aantal bekeken: 365
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies