Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


fotoviewer verwijderen als standaard

Oplossing

Wanneer ik mijn foto's van mijn iPhone overzet naar mijn PC veranderen jpg op een bepaald moment in Microsoft foto's en zijn niet te openen. Ik had bij het zoeken naar een oplossing Microsoft Foto als standaard aangegeven in de hoop dat ze wel zichtbaar zouden worden, maar dat lukte niet en nu krijg ik deze standaard niet meer ongedaan. Ik kan de app Foto's wel selecteren om te verwijderen, maar de knop om de app te verwijderen is grijs en reageert niet. Ik weet ook niet precies op welke foto viewer mijn foto's voorheen draaiden, maar voorheen hoefde ik geen extra handeling te doen. Het was importeren en klaar.

U kunt de standaard viewer als volgt herstellen:

Ga via "Instellingen" naar "Apps" naar "Standaard apps"

Klik op de app van "Fotoviewer" en kies vervolgens de app die je wenst. (Even geduld)

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Ik was niet duidelijk met mijn vraag. Ik heb Windows 10, maar ik gebruik Office Libre calc. en writer, ik werk op Google Crome en sla alles op in usb of ext/schijf, omdat ik zo min mogelijk gebruik wil maken de appl.van Microsoft Edge. Ik gebruik Microsoft Media player voor video's en zoiets wil ik ook graag standaard gebruiken om foto's te bekijken en niet de Foto viewer van Edge om te voorkomen dat foto's of Kopieën daarvan bij het importeren belanden in Edge Foto. Er zijn ook data van mij op One Drive terecht gekomen. Wat het is en hoe ze daar terecht zijn gekomen, weet ik niet. Ik wil graag de inhoud van Edge Foto en van One Drive verwijderd hebben, maar ik weet niet hoe.

Ik zal een poging doen om er wat meer duidelijkheid in te krijgen.
Er lopen wat zaken door elkaar en ook de benaming van de apps is verwarrend.

(1) "Wanneer ik mijn foto's van mijn iPhone overzet naar mijn PC"
Wat doet u precies om die foto's over te zetten?
Ik zou iets verwachten als:
- koppel iPhone aan PC - op de PC verschijnt dan een schijf (-letter)
- kopieer de jpg-fotobestanden van die schijf naar een opslaglocatie (map binnen Afbeeldingen?? of een map op een andere usb-schijf?)
Ook als u deze stappen niet met de hand uitvoert, zal er altijd zoiets moeten gebeuren.
En als de opslaglocatie bekend is, is ook duidelijk waar de foto's zijn gebleven.

(2) "de Foto viewer van Edge ... belanden in Edge Foto"
Microsoft Edge is de tegenhanger van Google Chrome. Beide zijn 'browsers' voor het bekijken van websites.
Om misverstanden te voorkomen: er bestaat geen Foto viewer van Edge of een app met de naam Edge Foto.
Microsoft Foto is de app van Microsoft voor het bekijken van foto's.
Die app kan foto's - d.w.z. jpg-bestanden - van een bepaalde opslaglocatie tonen.

(3) "Er zijn ook data van mij op One Drive terecht gekomen"
OneDrive is een dienst van Microsoft voor de opslag van bestanden (documenten, foto's etc.) in de 'cloud'.
Naar keuze kan de OneDrive app ook automatisch bepaalde bestanden naar uw OneDrive kopiëren of verplaatsen.
Het voordeel daarvan is dat u geen gegevens kwijtraakt bij een defect aan pc of schijf.
Als u zelf backups maakt, kunt u de OneDrive backups uitschakelen in de instellingen.
(de preciese stappen kan ik niet meer nagaan want ik maak zelf geen gebruik van OneDrive)
Tip: voordat u bestanden van OneDrive verwijdert of OneDrive uitschakelt, is het belangrijk om een (extra) kopie van de inhoud van OneDrive te maken (tenzij u zeker weet dat die ook op een lokale, interne of externe, harde schijf staan).

Uitgebreid antwoord met nieuwe vragen - hopelijk komen we dichterbij een oplossing!

Mocht uw call hiermee nog niet naar tevredenheid beantwoord zijn, hoor ik graag aanvullende informatie of vragen.
Als uw probleem voldoende is opgelost, stel ik het op prijs als u deze call wilt sluiten.

met vriendelijke groet,

Reinder Mulder
Medewerker vraagbaak

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Bedankt voor de antwoorden. Ik heb gekozen voor importeren naar mijn externe schijf. Dat is ook gebeurd, maar volgens mij zijn er kopieën ervan opgeslagen in bestanden van Microsoft Edge, wat niet de bedoeling is. Bij de 1e vraag geef je aan waar naartoe getransporteerd moet worden en dan komt een vraag om de foto's onder Foto op te slaan en video's onder Video. Hier gaat het volgens mij mis. Kan het zijn, dat hier de mogelijkheid gecreëerd wordt om je data toch te loodsen naar bestanden van Microsoft Edge?
Als dat het geval is, hoe moet je handelen om te zorgen dat je data alleen terecht komen in de door jou aangegeven externe schijf en nergens anders?

Op basis van deze reactie is het voor mij nog niet duidelijk.

"importeren naar mijn externe schijf"?
Welk programma (of app) en menu-optie gebruikt u daarvoor?

"kopieën opgeslagen in bestanden van Microsoft Edge"?
Microsoft Edge is een programma en heeft geen 'eigen' bestanden.
Bestanden worden opgeslagen op een schijf (intern zoals C: of extern zoals USB-opslag of cloud-opslag. En op iedere schijf kan de gebruiker mappen definiëren waarin bestanden worden opgeslagen.

"Bij de 1e vraag ... en dan komt een vraag..."
Zonder meer informatie over programma (of app) en menu-optie (zie hierboven) zegt dit helaas niets.

Ik wil graag concreter antwoorden, maar dan heb ik wel meer informatie nodig.

Mocht uw call hiermee nog niet naar tevredenheid beantwoord zijn, hoor ik graag aanvullende informatie of vragen.
Als uw probleem voldoende is opgelost, stel ik het op prijs als u deze call wilt sluiten.

met vriendelijke groet,

Reinder Mulder
Medewerker vraagbaak

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Importern naar externe schijf: Ik sluit mijn iPhone en mijn Seagate externe opslagruimte aan op mijn PC. De data van mijn iPhone open ik op mijn PC en kies: sorteren op opnamedatum en titel toevoegen vóór het importeren. Wanneer ik alle titels per opnamedatum heb toegevoegd, kies ik voor importeren naar mijn Seagate opslagruimte. Daarna moet ik ook kiezen of ik de foto's wil opslaan in het bestand Foto en de video's in het bestand Video. Ik geef OK aan, maar mij Seagate opslagruimte heeft geen splitsing voor Foto's en Video's. En via Instellingen zie ik een app Foto's met een inhoud van 99,6MB en datum 27-9-2021 (zie bijlage). Ik weet niet wat de inhoud van deze 99,6MB is en ik vroeg me daarom af of het misschien kopieën zijn van mijn geïmporteerd foto's en video's.

"De data van mijn iPhone open ik op mijn PC..."
Ik weet niet hoe u dat doet, maar als ik zoek, lees ik hier een beknopte beschrijving van Microsoft:
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/foto-s-en-video-s-van-een-iphone-importeren-naar-een-pc-2e4e4db4-4c3d-041c-b88f-3ee4358dd95e
Het lijkt erop dat u de app Microsoft Foto's gebruikt om de bestanden van de iPhone te importeren. Als u aangeeft dat de foto's naar de externe Seagate schijf moeten, neem ik aan dat ze daar na een succesvolle import staan (tenzij er een foutmelding zou verschijnen).

"Daarna moet ik ook kiezen of ik de foto's wil opslaan in het bestand Foto en de video's in het bestand Video"
Bedoelt u de mappen Foto's en Video's? Dat zou kunnen verwijzen naar mappen op de interne schijf.
En is het woordje 'ook' een aanwijzing dat het gaat om een extra kopie?
Een paar screenshots zou veel duidelijk maken!

Eén ding is zeker: de foto's kunnen niet "in" de Foto app staan! Onder Instellingen - Apps staat van alle apps de omvang van die Apps zelf: d.w.z. de programma-bestanden en niet de gebruikers-bestanden (zoals foto's).

Om te zoeken waar uw foto's staan, zou ik de Verkenner starten (klik op start en type: verkenner - of toets Win-E).
Klik dan (links) onder 'Deze PC' op:
(1) Afbeeldingen; bekijk de mappen en bestanden daarbinnen - daar zou ik de Foto's op de interne schijf verwachten;
(2) de interne en externe schijven met hun schijfletters (C: etc.); de Seagate schijf staat daar ook met de mappen en bestanden - de indeling daarvan staat niet vast, dus ken ik niet, maar een map met foto's zou herkenbaar moeten zijn vanuit het import scherm van Microsoft Foto's!

Mocht uw call hiermee nog niet naar tevredenheid beantwoord zijn, hoor ik graag aanvullende informatie of vragen.
Als uw probleem voldoende is opgelost, stel ik het op prijs als u deze call wilt sluiten.

met vriendelijke groet,

Reinder Mulder
Medewerker vraagbaak

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Ik heb gemaild en twee bijlagen toegevoegd. Waarschijnlijk is de afdruk op de bijlagen te groot, want ik zie mijn bericht niet terug. In ieder geval, ik heb geprobeerd om stap voor stap aan te geven hoe ik te werk ben gegaan bij het overzetten van de foto's en video's van mijn iPhone naar mijn usb stick en met printscreens, maar ik kwam tot aan het moment dat je met de rechter muisknop kan aangeven hoe je de data gesorteerd wil hebben. De vraag om titels toe te voegen en de vraag of ik de foto's in Foto wil opslaan en de video's in Video kwam ik niet meer tegen. Ik snap er helemaal niks van. Ik had ook een vraag gesteld over het terugzien van het opnamemoment van foto's en video's. De ene keer blijven ze, nadat ze opgeslagen zijn in de usb stick, zichtbaar en de nadere keer niet. Dan staat alleen info over de grootte van de opname.

Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Importeren van foto's
Problemen met o.a. openen foto's
Foto's verwijderen van iphone
albums niet te verwijderen
Opslag
Artikel details
Artikel ID: 2411
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 17/11/2021 16:01:15
Aantal bekeken: 91
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies