Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Foutmelding bij wegschrijven bestand vanuit Photoshop Elements

Oplossing

Sinds kort krijg ik het niet meer voor elkaar om in Photoshop Elements 2020 bewerkte foto's op te slaan in de map Afbeeldingen. Als ik "Opslaan als" of "Opslaan" gebruik volgt de melding:
"Kan het bestand niet vinden
Controleer de bestandsnaam en probeer het opnieuw."
Het lukt in geen van de Windows-mappen zoals Afbeeldingen, Documenten, Muziek, Video's een bestand op te slaan. Deze mappen zijn gesynchroniseerd in One Drive. Ook in gesynchroniseerde mappen van Google Drive lukt het niet de foto's op te slaan. Het lukt wél de foto's in niet gesynchroniseerde mappen op te slaan.
De oplossing van het probleem heb ik nog niet gevonden, ook niet bij Adobe of in allerlei fora.
Met vriendelijke groeten
Aad Kramer

Beste Aad,
De HCC-Vraagbaak is eigenlijk bedoeld als hulp bij het oplossen van Computerproblemen die rechtstreeks verband houden met het op de Computer geïnstalleerde besturingssysteem.
Problemen met commerciële Software zouden in feite opgelost moeten worden door de service-afdeling van de maker van de software.
Ik kan over uw probleem weinig zinnigs zeggen omdat ik geen ervaring heb met deze software.
Het probleem droppen in een aantal Computerforums op Internet is doorgaans toch de weg om te bewandelen, maar dat had je al geprobeerd schrijf je.
Ook het HCC-Forum ? En deze website :
Nederlandstalige ondersteuning
https://helpx.adobe.com/nl/support/photoshop-elements.html
Veel succes
Gerard Otten /HCC-Vraagbaak

Beste Gerard,
Dank je voor de reactie. Jammer dat er geen antwoord beschikbaar is. Ik ben wel verder gaan zoeken en sinds een half uur (het is nu zondag 19 juni 7:30 uur) de oplossing gevonden. Het blijkt met beheerrechten te maken te hebben. Die heb ik anders moeten instellen. Dat ik het in eerste instantie niet kon oplossen komt, volgens mij, door de cryptische tekst van de foutmelding.
Met vriendelijke groet
Aad Kramer

Beste Aad,
Bedankt voor de info !
Veel succes verder
Groet'n
Gerard Otten /HCC-Vraagbaak

Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen back-up herstellen
Photoshop elements 2018
Verbinding met Photoshop CS6
Photoshop Elements.
Kan niet meer opstarten
Artikel details
Artikel ID: 2997
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 06/07/2022 14:27:54
Aantal bekeken: 98
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies