Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Foutmelding bij versturen aan een Google mailbox

Oplossing

Ik krijg telkens van één ontvanger bijgaande reactie:

A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

centrummindfulnesslimburg@gmail.com (ultimately generated from rianne@centrummindfulnesslimburg.nl) host gmail-smtp-in.l.google.com [2a00:1450:4025:402::1a] SMTP error from remote mail server after end of data:
550-5.7.26 This message does not have authentication information or fails to 550-5.7.26 pass authentication checks (SPF or DKIM). To best protect our users
550-5.7.26 from spam, the message has been blocked. Please visit 550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for more 550 5.7.26 information. he15-20020a1709073d8f00b00726508419d9si33600278ejc.929 - gsmtp

Uit belangstelling draaide ik de emailtest van internet.nl voor webmail.hccnet.nl en zie daar inderdaad dat SPF en DKIM afwezig zijn. Hoe krijg ik dat aan? Naast Google zullen er (op termijn) ook wel andere providers over gaan mopperen. Ik gebruik geen Outlook dan, voor versturen bijna altijd de webmail. Het lijkt daarmee niet te maken te hebben met de mail client of smtp instelling. Ik ga er vanuit dat de smtp server achter de webmail door jullie verzorgd wordt. Of zelfs: dat er dan geen smtp server gebruikt wordt.

Dank en groet,
Martin Romijn

Geachte heer Romijn,

Dank voor uw bericht.

We hebben deze intern doorgestuurd naar onze HCC!net helpdesk en komen hier spoedig op terug.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen mail hcc account vanuit outlook naar gmail geblokkeerd
return van mail naar een van mijn contacten
uitgaande-mails naar *@gmail.com worden geblokkeerde-mail
Het bericht kan niet worden afgeleverd
Gmail
Artikel details
Artikel ID: 3036
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 27/07/2022 10:37:57
Aantal bekeken: 80
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies