Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


installeren via usb stick

Oplossing

Ik overweeg om Linux mint te gaan installeren en gebruiken. In het HCC artikel over installeren van linux mint wordt aangegeven dat altijd een opstartbare usb stick moet worden gemaakt indien via en usb stick wordt geïnstalleerd, bijvoorbeeld met unetbootin of rufus. In enkele artikelen uit andere bronnen wordt echter aangegeven dat dat helemaal niet nodig is. Lees bijvoorbeeld:
"Traditionally, tools such as 'Startup Disk Creator' or 'UNetbootin' were needed to install Linux Mint via USB.
With hybrid images, you can simply write the content of the ISO and make a bootable USB stick which can install Linux Mint by using the 'dd' command." (https://community.linuxmint.com/tutorial/view/744)
In die artikelen wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van balenaEtcher om de hybride image weg te schrijven naar usb zonder dat de usb stick zelf opstartbaar wordt gemaakt. Het HCC artikel noemt ook balenaEtcher, echter zonder dat te vermelden.
Graag een toelichting op de keuze die HCC maakt om op 'traditionele' wijze te installeren, om de woorden uit het aangehaalde artikel te gebruiken.

Beste Walter,

Je kunt een hybride iso image inderdaad met dd naar een usb stick kopiëren, of daar balenaEtcher voor gebruiken. De usb stick is dan opstartbaar, waarna je Linux Mint van usb stick kunt draaien en eventueel installeren. Het nadeel van deze methode is dat de usb stick voor niets anders meer bruikbaar is. De resterende ruimte op de usb stick, na aftrek van de zeg maar 3GB voor het iso image, is niet geformatteerd, en aan het zicht onttrokken. Je hebt pas weer het gebruik van de volledige stick als je hem opnieuw formatteert.

Een opstartbare usb stick maken met Rufus of Unetbootin heeft dat nadeel niet. Als je echt een heel flexibel systeem wilt hebben voor het opstarten van iso images van een usb stick moet je Ventoy gebruiken. Dat is te downloaden van https://www.ventoy.net/. Je kunt dan meerdere iso images op je usb stick zetten, die Ventoy na opstarten in een menu laat zien. En de usb stick is ook nog steeds als algemeen opslagmedium bruikbaar.

Met vriendelijke groeten

Hans Lunsing

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen beveiligen van USB-stick
install pycharm
kopieren van mail's op stick
Download Davilex Adressenbestand in Windows 10
Usb staafje niet bereikbaar
Artikel details
Artikel ID: 3201
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 13/10/2022 09:40:11
Aantal bekeken: 295
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies