Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Schijf lezen

Oplossing

Ik heb pas een schijf gekregen van een neef waarvan het systeem NTFS is. Als ik deze via usb aansluit op mijn computer zie ik het wel in de verkenner staan. Volgens de gebruiksopgave is er 160 MB gebruikt. Ik zie alleen een map "test" staan verder kan ik niets zien en dus niet lezen. Is er een mogelijk dat de inhoud zichtbaar wordt gemaakt?

Beste Chris Tromp,
Uw info is aan de beknopte kant. Zo schrijft u niet of u de map 'test' kunt openen en of daar wel of niet iets inzit.
Als u via de rechtermuisknop de eigenschappen van die map opvraagt en hij is leeg dan staat er in het eigenschappen-venster Grootte: 0 bytes en Inhoud: 0 bestanden, 0 mappen. Als dat bij u het geval is dan zouden die 160 MB in een 'verborgen' partitie kunnen zitten.
Nu is de Windows-Verkenner de meest simpele tool om op een schijf te kijken, maar daardoor ziet de Verkenner lang niet alles op een disk.
Gelukkig heeft Windows ook een iets uitgebreidefre tool aan boord nl. "Schijfbeheer".
U kunt deze tool op twee manieren opstarten: 1) Druk tegelijk op de Windows-toets en de Letter R-toets..er verschijnt dan een klein venstertje dat 'Uitvoeren' (Run) heet. Typ daarin diskmgmt.msc en klik op de OK-knop. 2) U kunt ook het Win-X-menu oproepen dat gaat door tegelijk de Windows-toets en de Letter X-toets in te drukken...in dit uitklapmenu kunt u 'schijfbeheer' kiezen.
In schijfbeheer kunt u zien op er op die schijf mogelijk nog een partitie staat die geen schijletter heeft (partities zonder schijfletter worden in de Verkenner niet getoond). Via de rechtermuisknop kunt u aan zo'n partitie alsnog een letter toekennen.
Laat u mij eens weten wat er in schijfbeheer te zien is (liefst via een screenshot).
Mocht er in schijfbeheer slechts één partitie zichtbaar zijn dan zou u nog op die schijf kunnen laten kijken met een echte 'PartitieManager' en evt. op die schijf laten zoeken met een 'DataRecovery-Tool' , maar daarover dan zo nodig later meer.
Voor nu vriendelijke groeten.
G.Otten. / HCC-Vraagbaak.
P.S. Kunt u aan uw neef niet vragen wat er in die Map "test" gestaan zou kunnen hebben ?

Beste hr/mevr. Otten,
Allereerst al dank voor uw reactie.
Ik heb uw aanwijzingen opgevolgd en daarmee de inhoud van de schijf kunnen zien. Bijgaand heb ik 3 opeenvolgende screenshots daarvan gemaakt. Het lukt mij niet op de partitie(s) een naam te geven. Probleem vermoed ik dat dit weer EFTI-systeempartities zijn. Met de schijf wordt echter niets opgestart. Dat kan misschien ook de inhoud die aangegeven is zijn? Is het nu mogelijk dit te verwijderen zodat dan deze schijf als opslagmedium gebruikt kan worden. Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
met vriendelijke groet,
Chris Tromp

Beste Chris Tromp,
Uit de, door u meegestuurde, twee schermafdrukken (screenshots) trek ik onderstaande conclusie :
In uw Computer zit een kleine SSD van ongeveer 120 GB (Schijf 0). Hierop ( C:) staat uw besturingssysteem (Windows), geflankeerd door twee kleine verborgen (zonder DriveLetter) partities. De EFI-partitie (met hierop opstartbestanden) van 300 MB en de door de Fabrikant aangemaakte Herstelpartitie van 801 MB. Dit is een heel gebruikelijke indeling. Dus niets byzonders.
Verder zit er een gewone HDD (Schijf 1 / D:) in van een kleine 500 GB, waarop, neem ik aan, u uw Data opslaat.
Dan is er een derde schijf aangesloten (Schijf 2 / F:) die Cees is genoemd. Dit moet dan de schijf zijn die u van uw neef heeft gekregen.
Hierop zijn geen verborgen partities aanwezig. De schijf bevat één primaire partitie en is geformatteerd in NTFS. Ook dit is heel normaal.
De tweede schermafdruk is kennelijk gemaakt toen er ook nog een verwisselbare USB-stick was aangesloten (Schijf 3 / G:) van het merk KINGSTON.
Zulke kleine sticks worden geformatteerd in FAT. Deze moet al wel een aantal jaren oud zijn. Dit soort kleine sticks worden tegenwoordig niet meer verkocht.
Als mijn conclusies onjuist zijn dan hoor ik het overigens graag.
Dan uw opmerking (probleem) over het NAAM-geven van een partitie. Uw conclusie is onjuist en heeft ook niets met EFI te maken.
U kunt zowel binnen schijfbeheer als gewoon in de Verkenner de volumenaam van een partitie eenvoudig wijzigen.
U selecteert de betreffende partitie, drukt op de rechtermuisknop en kiest in het uitklapmenu onderin 'Eigenschappen'. Dan komt er een venstertje waarin de bestaande volumenaam zichtbaar is en die kunt u daar ook wijzigen (Afsluiten door op de knop 'Toepassen' en daarna op de knop 'OK' te klikken).
U moet wel als beheerder/administrator zijn aangemeld om dit soort handelingen te mogen doen.
Ook kunt u een partitie opnieuw formatteren, dat kan ook via het rechtermuismenu en dan kunt u ook een nieuwe volumenaam invoeren.
Persoonlijk zou ik die schijf (Cees) geheel opnieuw indelen en dan in twee partities. Ik doe een voorstel :
Start Schijfbeheer > Selecteer de schijf die Cees heet. Blijf erboven met de muispijl en druk op de rechtermuisknop en kies 'Volume verwijderen' (Ja).
De ruimte heet nu (tijdelijk) "Niet-toegewezen". Blijf erboven met de muispijl en klik weer op de rechtermuisknop en kies dan "Nieuw eenvoudig volume" en klik in het Wizard-venstertje op de knop 'Volgende'. Er verschijnt dan een venster waarin de totale grootte van de schijf is ingevuld; niet in GB maar in MB's zoiets als 953866. Klik in dit vakje en veeg dit getal uit met de backspace-toets en typ in 476933 en klik op 'Volgende'. Er wordt dan een SchijfLetter toegewezen die kunt u gewoon accepteren door weer op 'Volgende' te klikken. In het volgende venster kunt u de Naam van de partitie zelf opgeven in het onderste vakje waar NieuwVolume in staat. Noem die partitie bv. OPSLAG-1 en klik op 'Volgende' en daarna op 'Voltooien'. Na enkele seconden ziet u dat de partitie is aangemaakt (De bovenbalk is niet langer zwart, maar is blauw geworden). De tweede partitie maakt u op dezelfde manier. Het grootte-getal dat getoond wordt kunt u nu gewoon accepteren. Noem die partitie voor nu gewoon even OPSLAG-2 of BACKUPS of zoiets dergelijks. U kunt die volumenamen immers later alsnog wijzigen als u een betere naam bedacht heeft. U kunt de volumenaam zo vaak als u wilt wijzigen zonder dat er iets gebeurt met de opgeslagen Data.
Enfin, kijkt u maar wat u doet, maar laat het mij nog eens weten.
Vriendelijke groeten,
Gerard Otten / HCC-Vraagbaak

Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen HDD uit Amino 540formateren
HDD
Aanmaken partitie
wind10 naast windows 7
Windows 10 wel of niet (3)
Artikel details
Artikel ID: 3396
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 13/12/2022 12:50:58
Aantal bekeken: 117
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies