Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Ik ontvang geen e-mailberichten

Oplossing

Sinds maandag 20 februari ontvang ik geen emailberichten. Volgens uw email van 14-02-2023 komt dat door migratie van de adressen. Dit zou op 24 februari gereed zijn, later gewijzigd in 3 maart. Maar ik ontvang nog steeds niets. Ik kan wel emails verzenden. Wat moet ik doen om weer emails te ontvangen.
Als u mij een email stuurt dan gaarne op pie@gmail.com, daar ik niets via hccnet.nl ontvang. 

Je mail is succesvol gemigreerd om 2023-03-08 05:54:17.

Voor het correct werken moet je wel sommige configuraties aanpassen.

Instellingen moeten nu zijn:

POP3 servernaam pop3. of pop.hccnet.nl met poort 995 en SSL/TLS.
IMAP servernaam imap.hccnet.nl met poort 993 en SSL/TLS
SMTP servernaam smtp.hccnet.nl met poort 465 en SSL/TLS
Gebruikersnaam Jouw HCC.net mail adres (dit geldt ook voor webmail)
Authenticatie Jouw HCCnet mail wachtwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe installeer ik mijn hcc-e-mail op mijn iPad ?
email
E-mail sturen en ontvangen werkt vanaf afgelopen maandag niet meer
hhoofd emailadres ontvangt nog steed geen mail
kan sinds migratie geen emails meer verzenden / ontvangen
Artikel details
Artikel ID: 4050
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 04/04/2023 19:21:47
Aantal bekeken: 69
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies