Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


phishing mail?

Oplossing

deed HCC een mail over ACCOUNT TERMINATION

Absoluut niet.

Zal dus een foute mail zijn.

Aub doorsturen als een attachment naar spam@hccnet.nl

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


done

kijk je ook nog naar 6VX-M2L-BUG ?

je kunt ook bellen. 038-4223085

het phishing mailte over de Account Termination komt tot 2 keer toe bij me terug; ik probeer het nog een keer

ik zie dat de echte afzender is: postmastercapmatic.nl


witte.rang ACCOUNT TERMINATION
Contactfoto
Afzender hccnet.nl IT
Ontvanger witte.ranghccnet.nl
Datum Vandaag 12:20
Summary Headers Platte tekst
Dear witte.rang ***To continue to use your address witte.ranghccnet.nl confirm your ownership


Confirm witte.rangadmin@hccnet.nl Set up the team .

6VX-M2L-BUG misschien een typo want die kan ik niet vinden.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


sorry moet zijn:

6VX-M2L-8BUG

Vandaag weer fishing mail; afz: nu ook weer: postmastercapmatic.com

Document signed : Contract Agreement 24 Feb 2023
Contactfoto
Afzender Contract for witte.rang
Ontvanger witte.ranghccnet.nl
Datum Vandaag 11:26
Summary Headers Platte tekst
DocSigned Contract.shtml
(~1,5 MB)
Thanks.

als ik iets naar sphccnet.nl wil mailen krijg ik deze foutmelding:

Mail delivery failed: returning message to sender
Contactfoto
Afzender Mail Delivery System
Ontvanger witte.ranghccnet.nl
Datum Vandaag 15:15
Summary Headers
This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

spam@hccnet.nl
host mx.hobby.nl [2001:7b8:c05::1:25:1]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<spam@hccnet.nl>:
550 Failed to verify recipient address.
Reporting-MTA: dns; bip-smtp.hcced.customer.bit.nl

Action: failed
Final-Recipient: rfc822;spam@hccnet.nl
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx.hobby.nl
Diagnostic-Code: smtp; 550 Failed to verify recipient address.
Return-path: <witte.rang@hccnet.nl>
Received: from [2001:7b8:68e::8] (helo=webmail.hccnet.nl)
by smtp03.hcced.customer.bit.nl with esmtpsa (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.95)
(envelope-from <witte.rang@hccnet.nl>)
id 1pVYrD-00032h-IJ
for spam@hccnet.nl;
Fri, 24 Feb 2023 15:15:31 +0100
MIME-Version: 1.0
Date: Fri, 24 Feb 2023 15:15:31 +0100
From: "witte.rang" <witte.rang@hccnet.nl>
To: Spam <spam@hccnet.nl>
Subject: op verzoek van Jan van der Luijm
Message-ID: <d38debb465033409dbe75426f8114bec@hccnet.nl>
X-Sender: witte.ranghccnet.nl
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII;
format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

spam@hcc.nl, Per ongeluk hccnet opgegeven.

Inmiddels is deze spam mailer uit de lucht is mij verteld.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen printen van ontvangen emails
Email server van HCCNET als "spam" geregistreerd
Thunderbird: Body type not supported by Remote Host
e-mail adres wordt niet gesupport
mail komen niet bij mij aan
Artikel details
Artikel ID: 4206
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 20/04/2023 16:07:00
Aantal bekeken: 65
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies