Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


nauwkeurigheid excel

Oplossing

Na tientallen jaren gebruik kom ik nog steeds ongemakken tegen bij vergelijken van getallen in excel (zie bijlage);

als in cel a1=2802,3365 en a2=1829,9295 en a3=972,407 invul, vervolgens als resultaat in cel A4 =A1-A2-A3 komt er nul uit; stel ik echter A4 =A1-A2-A3+0 dan zie ik in de wetenschappelijke notatie -1,13686837721616E-13 staan door optelling met nul.... ( wat dus wel eens voorkomt als een cel waarde nul heeft).
(idem voor c1=2822,18 c2=1829,93 c3=992,25 c4=c1-c2-c3-0 levert c4:=-2,27374E-13)
Als de 3 waarden in kolom A uitgedrukt worden via b1=INTEGER(a1*10000+0,5)/10000 en evenzo b2=integer() , b3=integer() en b4=b1-b2-b3 als hetzelfde sommetje is het resultaat ook -1,13687E-13 i.p.v 0 (nul).

In QuattroPro sheet komt omissie ook voor!
In open office calc sheet komt deze omissie niet voor....(doch deze heeft weer andere soort kuren en omissies als excel sheets daarin worden geïmporteerd)...

Excel lijkt van oorsprong een gekopieerd bron van Borland's broncode ontwikkelaars (o.a. Lajos Frank) en dit foutje zit er al 30jaar in!
zie:https://en.wikipedia.org/wiki/Quattro_Pro)

Hebben/Weten jullie een toegang tot microsoft bronnen om dit aan te kaarten?

Zoals de volgende pagina beschrijft blijkt dit inderdaad een fout te zijn die in vrijwel elk spreadsheet voorkomt.

http://www.betterwin.nl/know-how/tutorials/omgaan-met-rekenfouten-van-excel/

Op Uw aangeven dat dit ook anders kan (open office calc) ga ik dit wel insturen bij Microsoft. Echter ik verwacht daar geen snel antwoord op.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


(nog)geen problemen bij Libre office calc !!!
(Versie: 6.3.1.2 (x64))

Microsoft heeft nog niet de moeite genomen om te antwoorden.

Ik zet dit onderwerp op de kennisbank voor onze medeleden.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

Bijlagen:
excel_rekenfoutjes-integer.xls excel_rekenfoutjes-integer.xls

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Excel
Etiketten printen
Excel
Macro maken in EXCEL
Contacten overzetten naar PC.
Artikel details
Artikel ID: 845
Categorie: MsOffice
Datum toegevoegd: 20/10/2019 11:41:53
Aantal bekeken: 357
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies