Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Authenticatiefout

Oplossing

Ik gebruik een laptop/tablet en een desktop pc met resp. Windows 10 Home en Windows 10 Pro, beide ingesteld op 64-bit).
Op beide systemen gebruik ik Mozilla Thunderbird vs. 68.6.0 (32-bits) en op beide systemen heb ik al een Gmail-account, dat naar behoren werkt.
Ik heb op de laptop een nieuw Gmail-account aangemaakt en dat werkt ook goed. (In Google-account aangegeven dat Mozilla Thunderbird gebruikt mag worden.)
Datzelfde account wil ik nu ook op de PC installeren. Alle instellingen op beide systemen zijn gelijk (imap.gmail.com (prt 993); smpt.gmail.com (prt 465)beveiligingsinstellingen etc. Het wachtwoord is goed, want daarmee kan ik wel inloggen op de Gmail server.
Maar bij het opvragen van de e-mail berichten krijg ik nu de foutmelding: Authenticatiefout tijdens het verbinden met server imap.gmail.com.

Ondanks het bezoek aan allerlei help-bestanden van Google en Thunderbird kom ik geen streep verder.
(n.b. de Browser is op beide systemen Firefox vs. 74.0 (64-bit)

Kunt u mij helpen? B.v.d.

Met vriendelijke groet,
Theo van Eerd
HCC-lid

U geeft aan (in Google-account aangegeven dat Mozilla Thunderbird gebruikt mag worden.). Bedoelt U hiermee dat U een applicatie password heeft ingesteld voor die kopie van Thunderbird.

Dit betekent dat gmail alleen via een applicatie password bereikt kan worden door een externe applicatie. U moet dat dus ook instellen voor de 2e kopie van Thunderbird.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Authenticatiefout
Google Drive
Gmail: Server fout
Google acount
Vraagbaak spam
Artikel details
Artikel ID: 979
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 10/04/2020 19:08:10
Aantal bekeken: 565
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies