Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


VPN Diensten

Oplossing

Artikel in PC-Active van deze maand. Ik heb daarover enkele vragen.
1. Indien een VPN programma is geïnstalleerd, wordt dan de overdrachttijd (veel)langer?
2. In het artikel wordt sterk aanbevolen om geen financiële transacties te doen zonder een deugdelijke VPN programma. Echter, de banken hebben in mijn ogen een waterdicht systeem om betalingen via internet uit te voeren. Daarnaast zou het wel eens kunnen zijn dat banken geen dataverkeer met tussenkomst van een VPN server accepteren. Zij willen veelal het IP=nummer kunnen controleren. Mijn vraag is daarom; kan het VPN programma worden uit- en weer ingeschakeld?
3. Ik kan mij heel goed voorstellen dat het beschermen van dataverkeer van een bedrijf belangrijk is. Mijn vraag is echter of het ook belangrijk is voor privépersonen, die minder belangrijke zaken per e-mail regelen. Ik denk daarbij aan gewone bedankjes of gelukwensen.

Ik zou het op prijs stellen als u wat nader op deze punten kunt ingaan.
Met een groet, Nico van der Vlist.

Er zijn een aantal elementen aan VPN die blijkbaar niet helemaal goed uit de verf kwamen.
1. Anonimiteit.
Door gebruik te maken van een VPN zal U voor de meeste ontvangers gezien worden met een adres zoals dat door het eindpunt van de tunnel aan U gegeven wordt. Dus niet met Uw huisadres. Voor websites met geo afscherming kan dit handig zijn om bijvoorbeeld streaming media te kijken uit een land hetgeen normaal niet wordt toegestaan.
2. Versleuteling.
Wanneer er een verbinding wordt gemaakt met encryptie (HTTPS, TLS of iets soortgelijks werkt U in principe veilig. Echter een VPN kan U een sterker niveau van encryptie leveren.
3. Netwerk naar netwerk verbinding.
Als U zelf een VPN eindpunt in U netwerk heeft kunt U vanaf het internet verbinding maken met al Uw computers omdat er dan een ip-adres uit Uw thuisnetwerk wordt gebruikt. Hierdoor hoeft U geen verbindingen van buiten te leggen met al Uw computers. Ikzelf het zo een eindpunt die normalerwijs uitstaat. Middels een webpagina beveiligd met MFA start ik het VPN eindpunt en heb dan de mogelijkheid om te verbinden met al mijn computers.

En als antwoord op de vraag over snelheidsverlies. Dat zal U nauwelijks merken omdat er bij de meeste moderne netwerkkaarten de encryptie op de netwerkkaart plaatsvindt (offloading) en die heeft het meestal niet zo druk.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen thuis-netwerk
NAS in Lan
Betreft VPN Goose
Hotspot op Windows 10 (2)
mijngezondheid.net
Artikel details
Artikel ID: 999
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 15/04/2020 19:13:58
Aantal bekeken: 391
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies