Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Back-up

Oplossing

Beste hr/mw

Wat is letterlijk een back-up. Dat is mij niet duidelijk.
Stel ik verander iets in een bestand en maak een backup
Ik verander de bestandsnaam, hoe kan ik nagaan of wel of niet iets in het bestand is veranderd.
Veel later verander ik weer iets in het bestand en maak een back-up. Is dan de voorgaande back-up dan verloren, als ik toch nog dat bestand nodig heb.
Het lijkt mij niet zo nuttig om steeds back-ups te maken, want je moet steeds zelf heel goed bijhouden wat ik allemaal gedaan heb.
Over een aantal maanden weet ik het niet zuiver meer. De back-up glijden zo onder je vingers vandaan.

Mijn vraag is. Zie ik dit goed of kunt u mij nog eens heel eenvoudig het uitleggen.
Op verschillende sites is deze materie niet duidelijk.
Hopelijk geeft u verlichting
Met vriendelijke groet,
Theo Hesselink

Een backup is niet meer dan een veiligheidskopie. Wat de waarde van die backup is hangt sterk af inderdaad van hoe U dat geregeld hebt.

Op de site van Zuid-Holland staat FastBack een veel gebruikt freeware programma voor backup met heel veel mogelijkheden.

Bij de juiste instellingen wordt tijdens de eerste keer uitvoeren een kopie gemaakt van alle door U aangewezen bestand.
Hernoemd U hierna het bestand dan zal dat gezien worden als nieuw bestand voor de backup.
Bij de volgende uitvoeringen van de backup zullen de bestanden in de bron vergeleken worden met de bestanden in het doel.
Hierbij wordt gekeken naar file naam, grootte, datum update. Wanneer er een verschil wordt geconstateerd zal het bestand van de bron naar het doel worden gekopieerd. Een aanwezig bestand met gelijke naam zal dan overschreven worden.
Deze methode bewaart dus geen oude versie(s) voor U.

Oude versies kunt U natuurlijk bereiken door als u doel een externe schijf is hiervoor meerdere schijven te gebruiken.

Andere backup pakketten zullen misschien ook wel de optie hebben om in het doel oudere versies te bewaren maar dat kost natuurlijk meer opslag.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen back-ups maken
microsoft onedrive gebruiken
Back-up maken van archive.pst
back-up niet volledig
Systeemback-up
Artikel details
Artikel ID: 1087
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 17/05/2020 12:45:06
Aantal bekeken: 422
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies