Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Presentatie Bestandsbeheer (Hans Niesen)

Oplossing

Hartelijk dank voor deze goede presentatie.

Vraag: Er wordt aanbevolen om Verborgen Bestanden aan te vinken. Dat zou handig zijn voor het back-uppen van bv.je mailberichten.
Ik gebruik eM Client. Maar waar vind ik in de Verkenner nu mijn emailberichten??

Zelf gebruik ik geen eM Client. Ik heb even gekeken bij SchoonePC.nl, hier staat als volgt:
Standaard wordt het archief van eM Client opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\eM Client. Door de standaard opslaglocatie te wijzigen in bijvoorbeeld een submap van de map Documenten, kan het archief automatisch worden meegenomen in de back-up. Dit kan via Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Algemeen, sub Opslag. Op de nieuwe locatie wordt nu een leeg archief aangemaakt, waarna het reeds opgebouwde archief met behulp van de Windows Verkenner door middel van knippen-plakken kan worden overgezet.

De post staat dus standaard onder de (verborgen !) map AppData. In dit programma is dit te wijzigen.

Succes, Hans

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Windows 11 en standaard browser
E-mail opslag
Systeemback-up
Standaard app voor e-mail
back-ups maken
Artikel details
Artikel ID: 1163
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 04/06/2020 18:55:43
Aantal bekeken: 386
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies