Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Spam melden

Oplossing

Goede morgen. Af en toe ontvang ik nog spamberichten in mijn postvak in, en ik stuur deze doorgaans even naar jullie door zodat de filters kunnen worden aangepast. Ik stuur de berichten dan door naar spam@hcc.nl maar nu lukt dit niet meer en krijg ik een melding dat de mail niet bezorgd kan worden. "Uw bericht heeft enkele of alle geadresseerden niet bereikt.

Onderwerp: FW: Belangrijk: Update uw factuurgegevens 23-01-2021
Verzonden: 25-1-2021 09:50

De volgende geadresseerde(n) zijn niet bereikt:

'spam@hcc.nl' op 25-1-2021 09:50
550 5.0.0 Mail rejected.
Is er iets veranderd, moet ik een ander e-mailadres gebruiken? Ik kan hier niets op de website over vinden, dus vandaar dit berichtje. Succes en ik hoor graag van jullie. Vriendelijke groet en fijne dag, Pieter

Geachte heer Hansum,

Dank voor uw bericht.

Het juiste e-mailadres is nog steeds spam@hcc.nl om spamberichten aan te melden, maar ook mails die juist geen spam zijn aan te melden als veilige berichten.

Zojuist heb ik een testbericht gestuurd en deze is niet gebounced en ik heb een ticketnummer gekregen.

Kunt u checken of u niet per ongeluk een spatie heeft geplaatst achter het e-mailadres of dat dit door een ander probleem niet kon worden afgeleverd?

Mocht het wederom niet lukken dan kunt u de mail doorsturen naar ledenadministratie@hcc.nl en dan sturen we dit door met een mededeling dat het niet is gelukt en of zij dit kunnen nakijken.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder.

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan mail (soms?) niet ontvangen
Mail berichten verdwenen
Email berichten worden als spam gezien
schone mail melding / geblokt
spam map in outlook
Artikel details
Artikel ID: 1750
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 06/02/2021 16:42:21
Aantal bekeken: 467
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies