Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


geen email ontvangen van een bepaald adres

Oplossing

Op 23 en 30 september 2021 zijn er e-mails verzonden van ggggl naar gggggg.
Deze e-mails zijn niet aangekomen, ook niet in de spam box. Ook geen melding dat deze e-mails tegengehouden zijn. Wat is hier aan de hand?

Geachte heer Zoutendijk,

Afzenders die onterecht worden geblokkeerd door HCC!net kunt u aanmelden via spam@hcc.nl als betrouwbare afzender.

Ook afzenders die onterecht wel worden geaccepteerd kunt u via spam@hcc.nl laten blokkeren.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Ik ontving alleen op de genoemde dagen (23 en 30 september 2021) geen email van gisconferentie@esri.nl. Daarvoor en daarna heb ik wél email van deze afzender ontvangen.

Ook hiervoor kunt u dan het beste even mailen naar spam@hcc.nl voor de reden waarom de mails niet op de genoemde dagen zijn aangekomen.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Email berichten worden als spam gezien
Veel phishing en spam in HCC email oma
schone mail melding / geblokt
Spam melden
niet altijd emails ontvangen
Artikel details
Artikel ID: 2398
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 06/11/2021 10:26:28
Aantal bekeken: 90
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies