Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


doorlinking van persoonlijke gebruikersmappen

Oplossing

Het gaat om Windows 10, geladen op Drive C: die op de SSD van 128 GB staat.
T.b.v. de levensduur wil ik de SSD wat ‘sparen’ qua actviteit en qua geheugenbeslag. Daarom heb ik bijna alle persoonlijke mappen in C:\Users\h doorgelinkt naar drive D.

Eerst naar de aangemaakte D:\h en daarin mappen met dezelfde namen als de persoonlijke mappen in C:\Users\h. Maar toen de Verkenner toonde dat er toch weer enkele van de persoonlijke mappen in C:\Users\h aangemaakt waren (door Windows neem ik aan) werd het verwarrend en heb ik die doorlinkingen teruggedraaid.

Daarom in de verkenner bij het aanmaken andere mapnamen gebruikt, zodat ik kon doorlinken naar de map ‘D:\h op D’ met daarin de nieuwe persoonlijk mappen zoals bijv. ‘3D-obj’n op D’, dus niet exact dezelfde mapnaam als in C:\Users\h, opdat ik direct in de mapnaam zou kunnen zien om welke map het precies gaat.
Die nieuwe map ‘3D-obj’n op D’ heb ik toen als doellocatie aangegeven bij de eigenschap Locatie van de map ‘C:\Users\h\3D-objecten’ die daarmee uit de Verkenner is verdwenen. Zo ook gehandeld voor de andere persoonlijke mappen in C:\Users\h.

Na een volgende start van de computer laat de Verkenner zien:
1e) dat er in C:\Users\h toch enkele persoonlijke mappen staan, nl. Bureaublad en Documents, waarbij de laatste de submap ‘MyBluetooth’ bevat. Volgens de verkenner zijn deze 3 mappen echter leeg.
2e) dat de door mij aangemaakte persoonlijke mappen in D:\h op D niet meer onder die aangemaakte naam in de lijst staan vermeld, maar dat de oorspronkelijke mapnamen die ze hadden in C:\Users\h nu in de lijst worden genoemd. Bij de eigenschap ‘Locatie’ van bijv. de map D:\h op D\3D-objecten staat wel ‘D:\h\3D-obj’n op D’ als doellocatie, zoals eerder aangegeven bij de doorlinking vanaf C:\Users\h

Deze situatie roept enkele vragen bij mij op:
Q1. Wat houdt het begrip ‘doellocatie’ precies in? Welk onderscheid wil het begrip maken? Wat is trouwens de Engelse term voor dit begrip?
Q2. Vraag bij 2e: Hoe moet ik deze situatie nu beschouwen? Is er bij de doorlinking een stap tussen gekomen? m.a.w.
C:\Users\h\3D-objecten -> D:\h\3D-objecten -> D:\h\3D-obj’n op D
Q3. Welke gevolgen heeft dit voor de SSD?
Welke andere gevolgen? Misschien voor de verwerkingssnelheid?
Q4. bij 1e: welke zin hebben deze lege mappen of kan ik ze gewoon verwijderen?


Vriendelijke groet,

Harry (H.J.) Prins
Van Spilbergenstraat 14
8023 XM Zwolle
Tel. 038 – 453 1068
hjp700@gmail.com

Beste Harry,
De procedure om persoonlijke mappen (inclusief eventuele inhoud)
te verplaatsen vanuit de standaardlocatie C:\Users(of Gebruikers)\accountnaam\..
naar een andere partitie moet foutloos kunnen werken.
Ik doe het altijd als volgt (ik geef een voorbeeld)
In C:\Gebruikers\Gerard staat een map met de naam Contactpersonen
die wil ik verplaatsen naar de D-schijf.
-Ik maak eerst op D een map aan met exact dezelfde naam (dus Contactpersonen).
-Vervolgens selecteer ik in de Verkenner de map C:\Gebruikers\Gerard\Contactpersonen,
druk op de rectermuisknop en kies onderin het uitklapmenu voor Eigenschappen.
In dat eigenschappenvenster selecteer ik het tabblad Locatie.
Nu wordt zichtbaar dat deze Map eigenlijk in het Engels C:\Users\Gerard\Contacts heet.
Niets van aan trekken. Klik gewoon op de knop Verplaatsen.
Er verschijnt een venster dat "Selecteer een locatie" heet.
Type onderin achter Map: in de invulbalk D:\ U ziet dan direct alle Mappen op de D-schijf verschijnen, selecteer in die lijst de aangemaakte map Contactpersonen en klik op de knop
Map selecteren. Er verschijn een nieuw Eigenschappenvenstertje waarin u de naam
D:\Contactpersonen ziet staan. Druk onderin op de knop Toepassen.
Er komt een venstertje "Map verplaatsen"waarin u wordt gevraagd of u alle bestanden van de oude naar de nieuwe locatie (dat is de doellocatie) wilt verplaatsten. U klikt uiteraard op de knop Ja !
en sluit af met de OK-knop.
Wanneer deze procedure gevolgd wordt is de oorspronkelijke Map uit C: verdwenen en zal daar ook nooit meer aangemaakt worden omdat de juiste verwijzingen in het Windows-Register zijn aangebracht. Op deze wijze verplaats ik vaak voor mijzelf en mijn klanten alle persoonlijke Mappen zoals Afbeeldingen, Bureaublad, Documenten, Downloads, Favorieten, Muziek, Video's. enz. De procedure werkt voor alle Mappen die bij de eigenschappen een tabblad locatie hebben.
Wat uw vraag 3 betreft , het inlezen, wegschrijven en verplaatsen van databestanden gaat op een HDD natuurlijk minder snel dan op een SSD, maar het moeten al heel grote bestanden zijn wil dit merkbaar zijn. En u ontlast de SSD wel degelijk zoals u zelf aangeeft.
Alle persoonlijke Mappen verplaatsen en de SSD alleen het pure besturingssysteem te laten bevatten heeft meer voordelen. Het maken van een Systeemkopie (image van de SSD) gaat sneller en is kleiner dan wanneer daarin ook alle datamappen zitten. Ik raad u aan dat met enige regelmaat te doen. Dat kan met de eigen mogelijkheid van Windows 10.
Voor het backuppen van uw Datamappen op D kunt u bv. een gratis backup/synchronisatie-programma gebruiken.
Mocht U meer informatie van mij willen dan kunt u mij ook bellen (0534760735) op een middag of avond.
vr.gr.
Gerard Otten / HCC-Seniorenacademie

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder.

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Map Mijn documenete in map Mijn afbeeldingen
back-ups maken
Backup maken van mailberichten
Schijf lezen
witte kruisjes bij iconen
Artikel details
Artikel ID: 1814
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 14/03/2021 08:39:00
Aantal bekeken: 394
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies