Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


opslag

Oplossing

Geachte heer Lex Souren

Verwijzend naar Compu Links nr 2 jaar 2021
blz. 19 van het onderwerp " Schijfbeheer en Partities , waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen

De nieuwe map moet geplaatst worden in de
bestaande mappenstructuur
Verplaats ik de deze mappenstructuur naar de nieuwe partitie,
in mijn geval een partitie
van een USB HDD

Gaarne advies

Vriendelijk gegroet Aat Verhoeven

Geachte heer Verhoeven,

Het artikel over nieuwe inhoud opslaan betreft ook werkelijk nieuwe bestanden,
dus bestaande bestanden (standaard op C:) blijven daar staan. In het artikel
heb ik het over een nieuwe partitie, dat is de beste situatie. U kunt ook een usb
insteken en die locatie daarna aanwijzen. Dat is wel minder stabiel, u zou de usb
bij voorkeur moeten laten zitten. Op het moment dat u de usb insteekt, alle plekken
kiezen die gewenst zijn (documenten, muziek etc.), dan opslaan, en pc opnieuw opstarten,
dan zouden er ook lege nieuwe mappen op die usb stick moeten staan. Je kunt de locatie
van de mappen op C: (documenten etc.) via een methode wijzigen. Het kan eenvoudiger
zijn de bestaande bestanden te kopieeren naar de nieuwe mappen en daarna de bestaande
bestanden op de oude plek (dus onder C:) te wissen.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Windows 10 wel of niet (3)
Aanmaken partitie
Autorisaties op oude systeem-HD
Schijf lezen
HDD
Artikel details
Artikel ID: 1987
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 24/05/2021 12:22:06
Aantal bekeken: 336
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies