Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


HCC Mail

Oplossing

Is het mogelijk of gaat dat komen dat ik een 2e verificatie aan mijn HCC mail account kan koppelen.
Mijn andere zijn zoveel als mogelijk aan dit gekoppeld.
Vrg Groet

Geachte heer Hulst,

Dank voor uw bericht.

Momenteel zijn wij nog aan het onderzoeken naar de mogelijkheid om 2-facor verificatie toe te kunnen passen voor de HCC!net webmail. Indien er meer over bekend is zal dit worden gecommuniceerd via onze website.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Webmail
email webmail geeft aan vol te zijn
van kpn naar ziggo, geen uitgaande email
email komt niet meer binnen
wegvallen tekst hccnet webmail
Artikel details
Artikel ID: 2053
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 08/06/2021 08:35:28
Aantal bekeken: 349
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies