Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Kan geen mails ontvangen

Oplossing

Ik kan geen mailtjes ontvangen, maar wel versturen. Dit geldt ook voor de webmail van HCC.

Dit is de foutmelding wat ik krijg als ik een e-mail wil versturen naar h.j.van.veen@hccnet.nl

The original message was received at Thu, 29 Jul 2021 18:56:05 +0200
from mail4.henz.local [10.240.5.74]

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<Nelenhenkvanveen@gmail.com>
(reason: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try)

----- Transcript of session follows -----
... while talking to gmail-smtp-in.l.google.com.:
>>> DATA
<<< 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
<<< 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
<<< 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
<<< 550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser mp19si3677098ejc.630 - gsmtp
550 5.1.1 <Nelenhenkvanveen@gmail.com>... User unknown
<<< 503 5.5.1 RCPT first. mp19si3677098ejc.630 - gsmtp

De foutmelding wordt niet gegeven omdat U een email naar h.j.van.veen@hccnet.nl stuurt maar omdat in het adres Nelenhenkvanveen@gmail.com staat.

Het is dan ook gmail die de fout stuurt en niet hccnet.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Email kan door verzender niet verstuurd worden naar hhcnet mailadres
Na overname door KPN geen hccnet alias meer
Ik kan o.a. via webmail hcc geen mail meer ontvangen
Mail komt terug als spam
mail hcc account vanuit outlook naar gmail geblokkeerd
Artikel details
Artikel ID: 2234
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 26/08/2021 10:11:05
Aantal bekeken: 481
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies