Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


arduino

Oplossing

Beste Heer, mevr.,

Op 9 aug. zond ik bijgesloten e mail aan u. Aangezien ik geen enkele reactie terug kreeg, stuur ik dit nogmaals naar u maar dan via een ander email-adres. Ik hoop nu wel een reactie terug te mogen ontvangen.

M.v.g.

TJ van Buuren

Dit is niet het platform voor dit soort vragen daar wij problemen kunnen oplossen maar U niet de weg binnen de HCC kunnen wijzen.

Bij Arduino denk ik aan de interessegroep https://domotica-iot.hcc.nl/ die zich bezighoudt met o.a. dit type apparaten.

Als ik U was zou ik daar de vraag neerleggen.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Koppelingen site domotica
E-mail berichten komen steeds terug
woox R6113
Domotica-gastnetwerk
Plotseling niet meer (normaal) naar gmail adressen emailen
Artikel details
Artikel ID: 2312
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 29/09/2021 09:40:20
Aantal bekeken: 332
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies