Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Thuisgroep in thuisnetwerk

Oplossing

Vraag:
Wij hebben 1 desktop en 2 laptops. Hierop had ik een thuisnetwerk. Bij het opnieuw installeren is het wachtwoord van de thuisgroep zoek geraakt en is op geen enkele pc meer te vinden.
Hoe kan ik het thuisnetwerk volledig verwijderen uit ons netwerk?

Antwoord:
Een thuiswerk wordt als volgt verwijderd:

Zet alle PC’s en laptops die onderdeel uitmaken van het thuisnetwerk aan.
Op alle PC’s en laptops de computer uit de thuisgroep verwijderen. Dit gaat als volgt:
ConfiguratieschermAlle Configuratiescherm-onderdelenThuisgroep --> De computer uit de thuisgroep verwijderen … --> De computer uit de thuisgroep verwijderen
Zodra dit is uitgevoerd de PC of laptop direct afsluiten.
Als dit op alle PC’s en laptops is gebeurd is het thuisnetwerk verdwenen.

Het weer activeren van een thuisnetwerk:

Zet één van de PC’s of laptops aan.
Creëer een nieuw thuisnetwerk op deze machine via ConfiguratieschermAlle Configuratiescherm-onderdelen
Maak een notitie van het wachtwoord van de thuisgroep op en bewaar dit zorgvuldig.
Zet de andere systemen één voor één aan en maak hen onderdeel van het nieuwe thuisnetwerk.

Succes.

Met vriendelijke groeten
Vraagbaak beantwoorder

Vervolgvraag:
Dat lukt nu juist niet. Het laatst bekende wachtwoord werkt niet meer. Er is een verborgen thuisgroep die niet te benaderen is. Zitten er parameters in het register die ik zou moeten verwijderen?

Antwoord:
Indien er problemen zijn met het verlaten van een thuisgroep dan wordt verwezen naar Solution 1 op de volgende website:
http://windowsreport.com/homegroup-windows-10/

Om de Peernetworking directory te zien dient “Verborgen items” in het tabblad Beeld te worden aangevinkt.

Succes.

Met vriendelijke groeten
Vraagbaak beantwoorder

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Printer in thuisnetwerk installeren
Artikel details
Artikel ID: 232
Categorie: Netwerk
Datum toegevoegd: 06/04/2016 16:36:08
Aantal bekeken: 8635
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.0/5.0 (8)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies