Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


niet altijd emails ontvangen

Oplossing

Emails van bepaalde afzenders worden, niet altijd, door mij ontvangen.
Het gaat om de volgende adressen: 1) w@upcmail.nl en 2) noreply@service.icscards.nl.

Van 1) krijg ik maandelijks een email waarbij eind 2021 de heer Molenaar de verzonden mails een aantal keren teruggestuurd kreeg. Hij heeft daarop contact gezocht met hccnet en heeft mij hierover het volgdende geschreven:
"Ik heb de ontvangen info van de Staasloterij op 7 december 2 x naar jou geprobeerd te zenden. In beide gevallen kreeg ik de melding dat het bericht niet verzonden kon worden aan de ontvanger B.@icloud.com. In beide gevallen heb ik het bericht verzonden aan B@hccnet.nl".
Tot nu toe is deze fout in 2022 nog niet opgetreden.

Van 2) (ICS) kreeg ik begin mei 2022 een brief dat ICS een email met rekeningoverzicht bij hccnet niet konden afleveren (het door ICS gebruikte emailadres: b@hccnet.nl).

Mijn vragen aan u:
- Wat kan ik doen dat dit in het vervolg wel goed gaat?
- Staat er een een of andere blokkade op email verzonden van de server van ICS of van upcmail?

Dank en groet, Ben Mantel, lidmaatschapsnummer: 112122

Geachte heer Mantel,

Wegens een storing op de websites van HCC op 4 mei jl. heeft tevens een storing opgeleverd voor het forwarden van mails voor uw HCC-net e-mailadres(sen)

De storing voor de websites was op woensdag 4 mei jl. opgelost, maar de storing met het forwarden is op donderdag 5 mei jl. geconstateerd en opgelost.

Inmiddels moet alles weer naar behoren werken.

Onze excuses voor het geleden ongemak.

Mochten de mails toch nog niet worden ontvangen op uw HCC-net e-mailadres dan kan het zijn dat de afzenders inderdaad worden geblokkeerd door onze spamfilter. In dat geval kunt u deze afzender e-mailadressen het beste doormailen naar spam@hcc.nl met het verzoek om deze niet te blokkeren en dat de mails geen spam zijn.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen E-mail wordt niet meer geForward naar ander mail adres
Email kan door verzender niet verstuurd worden naar hhcnet mailadres
Gmail weigert mails van hccnet.mail te ontvangen
Ik kan o.a. via webmail hcc geen mail meer ontvangen
Ongewenste e-mails
Artikel details
Artikel ID: 2931
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 13/06/2022 13:29:09
Aantal bekeken: 115
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies