Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Email

Oplossing

Ik krijg geen e-mail meer binnen. Kan ook niet in loggen via Hcc.net webmail. Krijg geen foutmelding, maar inlogscherm blijft staan. Jan wel inloggen in Hccnet

Telefoonnummer 0636084953
Mail werkt niet

Geachte heer Van Wees,

Dank voor uw bericht.

We zien dat uw e-mailaccount eerder op slot was gezet wegens een vermoeden van misbruik of hack op uw account.

Inmiddels heeft u het account zelf weer van het slot afgehaald door uw wachtwoord op 26-10 jl. te wijzigen.

Indien het wachtwoord nog steeds niet werkt dan raden wij u aan om met uw HCC-code en lidnummer het wachtwoord nogmaals te wijzigen of ons een alternatief e-mailadres te geven wat we kunnen gebruiken voor een reset link.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan niet meer inloggen in mijn mailbox
HCC mail geeft foutmelding sinds 12 oktober
Mailbox geblokkeerd
outlook ontvangt en zendt geen berichten
Kan geen mail meer ontvangen en versturen
Artikel details
Artikel ID: 2429
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 17/11/2021 16:11:02
Aantal bekeken: 82
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies