Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Mailbox geblokkeerd

Oplossing

NOODKREET

Beste heer/mevrouw

Zowel via de webmail als via Thunderbird kan ik niet meer bij mijn mails komen. Het lijkt wel alsof alles is geblokkeerd.

Ik kan nog wel inloggen op de HCCNET site voor het zoeken naar info mbt dit probleem. Echter helaas bood dit geen oplossing.

DEZE MAILBOX IS ZEER BELANGRIJK VOOR MIJ graag ASAP actie.


Dank voor uw bericht.

We zien dat uw mailbox eerder op slot was gezet wegens een vermoeden van een hack/misbruik van uw account. Het advies is om het wachtwoord te wijzigen en we zien dat u dat inmiddels heeft gedaan. Het account moet nu weer bereikbaar zijn. HCC.nl blijft inderdaad bij het op slot zetten van een account bereikbaar zodat via die weg altijd een wachtwoord kan worden gewijzigd mits men nog in het bezit is van het oude wachtwoord. Mocht er een contact e-mailadres bekend zijn, anders dan het HCC-net e-mailadres dan kan men ook een link aanvragen voor een wachtwoord reset. Voor de veelgestelde vragen over HCC-net (ook in dit soort situaties) kan altijd de pagina https://www.hcc.nl/faq-hccnet worden geraadpleegd.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan niet meer inloggen in mijn mailbox
HCC mail geeft foutmelding sinds 12 oktober
Email
Mijn Hcc mail werkt sinds zaterdag niet meer
Wachtwoord gewijzigd
Artikel details
Artikel ID: 3042
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 27/07/2022 10:40:02
Aantal bekeken: 173
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies