Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Foutmelding webbrowser openen in Outlook

Oplossing

bericht vanuit outlook openen in webbrowser geeft de volende melding. (zie bijlage)

Er staat geen versie bij van Outlook of Office. Waarschijnlijk is de oorzaak een oudere versie van Outlook.
Een tijd geleden was Internet Explorer de standaard browser op PC's. Inmiddels heeft Microsoft Edge gelanceerd als nieuwe browser vanaf Windows10 en vorig jaar is een update doorgevoerd die Internet Explorer heeft verwijderd. Prima actie, want die was verouderd en niet meer veilig.

Ik kan een paar mogelijke oplossingen verzinnen:
- aanpassen (standaard) browser in Windows- en/of Outlook-instellingen;
- nieuwe(re) versie installeren van Outlook of Office;
- overstappen op een ander e-mail programma...

Mocht uw call hiermee nog niet naar tevredenheid beantwoord zijn, hoor ik graag aanvullende informatie of vragen.
Als uw probleem voldoende is opgelost, stel ik het op prijs als u deze call wilt sluiten.

met vriendelijke groet,

Reinder Mulder
Medewerker vraagbaak

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Beste heer Mulder, dank voor uw reactie.

De versie van Outlook is van 2019 ver.2202
onderdeel van Office Prof Plus 2019
* aanpassen (standaard) browser in Windows- en/of Outlook-instellingen? Wat bedoeld u hiermee?

Instellen standaard Apps in Windows gaat via (Start) - type "Standaard" en klik op "Standaardprogramma's" en dan "Uw standaardprogramma's instellen".
In het getoonde lijstje staat ook Webbrowser waar de eigen voorkeur ingesteld kan worden.

De versie van Outlook lijkt me prima up-to-date. De instellingen kan ik niet exact beschrijven: ik heb vroeger Outlook gebruikt maar nu niet meer.
Ik zou verwachten dat in het instellingen-menu ergens een optie is om aan te geven hoe u (html) e-mails wilt bekijken. Wellicht staat ergens nog een verwijzing naar Internet Explorer?

Mocht uw call hiermee nog niet naar tevredenheid beantwoord zijn, hoor ik graag aanvullende informatie of vragen.
Als uw probleem voldoende is opgelost, stel ik het op prijs als u deze call wilt sluiten.

met vriendelijke groet,

Reinder Mulder
Medewerker vraagbaak

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen WindowsHello
installatie Epson scanner
Printen
conactpersonen/adresboek
Windows 11 en standaard browser
Artikel details
Artikel ID: 2782
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 29/03/2022 10:19:41
Aantal bekeken: 255
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies