Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


VPN

Oplossing

Vroeger kon ik rechtstreeks sommige buitenlandse TV-zenders volgen via internet, tegenwoordig moet dat via VPN. Is dat zonder complicaties mogelijk?

Steeds meer content aanbieders maken gebruik van geo-locatie. Zij bepalen op basis van het ip-adres uit welk land/regio de bezoeker komt en op basis daarvan verlenen ze toegang.

Met een VPN kan je je afkomst maskeren omdat je de verbinding vanaf de VPN-server die je hebt uitgekozen legt. De content aanbieder ziet dus de locatie van de server als jou locatie.

Inmiddels zijn er steeds meer leveranciers van content die herkennen dat er een VPN wordt gebruikt en ze zijn bezig om dat ook te gaan blokkeren.

Tot die tijd kun je dus een VPN verbinding gebruiken met een server in het door jou bedoelde doelgebied.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Gehacked?
mijngezondheid.net
back-ups maken
Open netwerk
uitgaande email
Artikel details
Artikel ID: 3062
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 01/08/2022 14:02:16
Aantal bekeken: 109
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies